image banner
 
Cụm Thi đua số 4 ngành KSND tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của VKSND tối cao về tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Cụm Thi đua số 4 có tổng số 05 đơn vị gồm: VKSND tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Thái Nguyên, VKSND tỉnh Hòa Bình và VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xin ý kiến VKSND tối cao và thống nhất với các đơn vị trong Cụm, ngày 20/3/2024, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2023 là VKSND tỉnh Phú Thọ được VKSND tối cao chỉ định đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

anh tin bai
 

Đồng chí Đỗ Đình Chữ- Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ- Chủ trì Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị gồm: Về phía đơn vị chủ trì là Viện KSND tỉnh Phú Thọ có Đồng chí Đỗ Đình Chữ- Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí là Trưởng phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh; các đồng chí làm công tác tổng hợp, thi đua của VKSND tỉnh Phú Thọ. Về phía các đơn vị trong Cụm gồm có: đồng chí Phùng Đức Tiến- Bí thư Ban cán sự Đảng- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Ngô Bảo Ngọc- Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình; đồng chí Nguyễn Trường Thọ- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Đặng Thanh Nhàn- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và công chức phụ trách công tác tổng hợp- thi đua của các đơn vị.

anh tin bai
 

Hội nghị thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động của Cụm thi đua số 4 năm 2024

Tại Hội nghị, sau khi quán triệt Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của VKSND tối cao về tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, các đơn vị trong Cụm đã nhất trí cao bầu Viện KSND tỉnh Phú Thọ là đơn vị giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2024 và Viện KSND tỉnh Bắc Giang là đơn vị Cụm phó. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nội dung Dự thảo Kế hoạch thi đua và Giao ước thi đua của Cụm thi đua số 4 ngành KSND năm 2024. Các đơn vị đã thảo luận tập trung vào các nội dung chính như: nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua mang tính thực chất gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, coi thi đua là động lực để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên cơ sở hướng dẫn của VKSND tối cao đơn vị Cụm trưởng- VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm và lấy ý kiến các đơn vị thành viên; các đơn vị tăng cường công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay để cùng chia sẻ với mục đích nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; về hình thức tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm; về tổ chức hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập ngành KSND...

anh tin bai
 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung, 05 đơn vị trong Cụm thi đua đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2024 với mục tiêu: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp Kiểm sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm;... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay” với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”.

anh tin bai
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đỗ Đình Chữ- Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ- Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2024 đã nhấn mạnh: công tác thi đua, khen thưởng của Cụm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của VKSND tối cao cũng như đảm bảo nguyên tắc kịp thời, thực chất, công bằng, công khai từ đó tạo động lực để mỗi đơn vị nói chung và công chức và người lao động nói riêng phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các đơn vị trong Cụm cần tích cực tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; kinh nghiệm, cách làm hay để lan tỏa, chia sẻ cho các đơn vị cùng học hỏi. Bên cạnh đó các đơn vị cần chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 02/CT- VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2024; Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ ngày 18/12/2023 Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, VKSND tối cao và địa phương phát động cùng với đó là các hoạt động giao lưu thể thao trong Cụm tổ chức vào dịp Kỷ niệm thành lập ngành KSND hàng năm. Về hình thức tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm cần vận dụng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả. Các đơn vị trong Cụm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các khâu công tác, nêu cao tinh thần phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua với phương châm “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

                                 Hoàng Thùy- Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Phú Thọ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập