Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

03:45 - Thứ Ba, 17/01/2023

Ngày 13/01/2023, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 với sự tham dự của toàn thể công chức và người lao động của đơn vị. Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

(Toàn cảnh Hội nghị)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 891/KH-VKSPT ngày 19/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, toàn thể Kiểm sát viên, công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2022, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành trong năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”.

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen vì có thành tích đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2021, 2022.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2022, đơn vị đã xây dựng Chương trình công tác năm 2023, theo đó năm 2023, Văn phòng tổng hợp xác định công tác tham mưu tổng hợp, thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá.

 

(Đồng chí Hoàng Thị Thùy - Phó Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh trình bày Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị)

 

(Đồng chí Trần Văn Hồng - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh
chủ trì phần tham luận tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đồng chí Kiểm sát viên, công chức, người lao động trong đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất Chương trình công tác năm 2023. Toàn thể đơn vị quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

(Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng
Viện KSND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng tổng hợp đạt được trong năm qua, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà đơn vị đề ra trong Chương trình công tác năm 2023. Đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành đã giao.

Phạm Thanh Bình - VPTH, Viện KSND tỉnh Phú Thọ