Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai công tác năm 2022

03:13 - Thứ Ba, 25/01/2022

Thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 20/01/2022, Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ, cùng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 
 
 
 Đ/c Phó Chánh văn phòng VKS tỉnh Phú Thọ trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt, Phó Chánh văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đơn vị trình bày toàn văn nội dung báo cáo kết quả công tác Văn phòng năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022. Theo đó, năm 2021, Văn phòng tổng hợp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, thi đua khen thưởng, thống kê tội phạm, công nghệ thông tin.... thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp theo từng quý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, tổ chức các Hội nghị giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai công tác năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đặc biệt trong năm 2021, lần đầu tiên triển khai hình thức xây dựng báo cáo bằng hình thức Video Clip, Văn phòng VKSND tỉnh đã tham mưu, xây dựng báo cáo công tác nổi bật 09 tháng của Viện KSND tỉnh gửi Viện KSND tối cao; báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 của VKSND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 đạt chất lượng, được ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2022, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục tham mưu cho đồng chí Viện trưởng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, của Ngành về công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, người lao động trong đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị sơ kết, tổng kết triển khai công tác cũng như các Hội nghị khác theo Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Làm tốt công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện tốt Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND và của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Duy trì, sử dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động nghiệp vụ; Làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Viện kịp thời phân bổ dự toán cho Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị và chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, các nội dung chi hợp lý theo đúng quy định của Luật Ngân sách; Tham mưu, thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng thường xuyên, đột xuất, hoạt động thi đua theo Cụm của ngành, Thi đua Khối Nội chính, đảm bảo hiệu quả, thực chất….

Trong năm 2021, tập thể Văn phòng tổng hợp đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu "Cờ thi đua dẫn đầu khối", 05 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng "Bằng khen" trong các đợt thi đua thường xuyên, 01 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành", 03 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", 03 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh khen thưởng đột xuất.

 
 
 
Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên- Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu
và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Văn phòng tổng hợp trong năm 2021, với tính chất văn phòng chuyên nghiệp, đặc thù; cơ cấu về lãnh đạo văn phòng chủ chốt là cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn, thách thức mà toàn ngành nói chung và Văn phòng tổng hợp nói riêng phải đối mặt trong năm 2022. Về công tác tham mưu đồng chí Viện trưởng yêu cầu đồng chí Chánh văn phòng trong năm 2022 cần chủ động nắm bắt kết luận của của Viện trưởng để đôn đốc các khâu công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện quyết định, phân công các bộ phận nghiệp vụ giải quyết công việc trong từng lĩnh vực công tác, đồng chí cùng yêu cầu các cán bộ công chức và người lao động cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng nói riêng và thành tích chung của Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ nói chung trong thời gian tới.

 
 
 
Đồng chí Trần Văn Hồng- Chánh Văn phòng phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, đồng chí Trần Văn Hồng- Chánh Văn phòng cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đối với Văn phòng tổng hợp trong thời gian qua. Văn phòng tổng hợp sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng. Tập thể Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2022 sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào thành tích chung của Ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ.

 

                                               Trương Bá Vỹ – KTV Văn phòng tổng hợp- Viện KSND tỉnh