Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Viện kiểm sát hai cấp” trong thời gian tới

04:30 - Thứ Tư, 16/06/2021

Thực  hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về: “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề có tính thiết thực, liên quan mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, của Ngành. Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin mà Chỉ thị số 03/CT- VKSTC ngày 17/5/2021 của VKSND tối cao đề ra.

Chiều ngày 16/6/2021, Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Viện kiểm sát hai cấp.

 
 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt và triển khai một số vấn đề trọng tâm của chuyên đề: Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Viện kiểm sát hai cấp. Việc triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành đã đem lại rất nhiều lợi ích, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao công tác quản lý, điều hành và giúp Lãnh đạo đơn vị có thể giám sát công việc mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian cho từng vị trí, từng đơn vị và có tính kế thừa dữ liệu, đáp ứng nhanh, kịp thời công tác quản lý của đơn vị; phục vụ công tác thống kê về nội dung, số lượng văn bản kịp thời, chính xác, an toàn, hiệu quả.

Nội dung chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn của chi bộ, gắn với nhiệm vụ, chức năng của nhiều bộ phận trong đơn vị, vì vậy buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi,  có nhiều ý kiến đóng góp, tập trung làm rõ tác dụng của việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hànhcác phần mềm hiện có của Ngành đối với từng lĩnh vực công tác của mỗi cán bộ đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã đánh giá được ưu điểm, chỉ ra được những hạn chế cụ thể trong ứng dụng Phần mềm, cách khắc phục, xử lý phần mềm khi bị lỗi… đồng thời nêu ra được những nguyên nhân thực trạng, đề ra giải pháp Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Viện kiểm sát hai cấp trong thời gian tới.

 
 
 
Đảng viên tham gia thảo luận

Chi bộ đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên, đồng thời nhất trí với nội dung giải pháp như sau:

 Một là, tham mưu với Lãnh đạo viện đề xuất với VKSND tối cao phối hợp với nhà cung cấp phần mềm sửa lại giao diện, bỏ bớt những trường hiển thị không cần thiết, thay biểu tượng nhỏ xác nhận, chuyển tiếp bằng nút lớn… Nhằm đơn giản hóa, hiệu quả để người dùng dễ thao tác, dễ ứng dụng.  Đề nghị VKS tối cao cùng nhà cung cấp phần mềm cấp quyền cho Quản trị Viện kiểm sát cấp tỉnh có tính năng sửa, xóa văn bản khi bị lỗi, thao tác sai ( do hiện tại quản trị cấp tỉnh chưa có quyền này, phải thường xuyên liên hệ yêu cầu kỹ thuật bên nhà cung cấp)

Hai là, tập trung rà soát hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin như: Máy chủ,  mạng máy tính, hệ thống bảo mật an ninh mạng, hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan, đơn vị đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục và đảm bảo an toàn thông tin. Để đẩy mạnh triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh được thông suốt, tích hợp sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với các  phần mềm quản lý, theo dõi, đôn đốc văn bản, hòm thư công vụ, hệ thống một cửa điện tử... và các phần mềm ứng dụng khác.

Ba là, tham mưu với Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đề nghị VKSND tối cao phối hợp với nhà cung cấp xây dựng bản cài đặt dành cho điện thoại di động hoàn chỉnh, cập nhật dữ liệu liên tục trên nền tảng IOS và Android. Hiện tại điện thoại thông minh phổ biến, mạng 3G, 4G được sử dụng đại trà, việc có bản cài đặt để cài cho điện thoại thông minh sẽ rất hữu ích. Mỗi khi có văn bản cần xử lý, email tới thì điện thoại sẽ báo và người sử dụng có thể xem, xử lý luôn trên điện thoại.

Bốn là, thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức toàn ngành Kiểm sát nắm rõ hiệu quả việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bn điều hành. Chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ không chuyên trách của mỗi đơn vị, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng hỗ trợ người dùng ứng dụng phần mềm Quản lý văn bn điều hành tại các đơn vị.

Năm là,  xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, sử phần mềm Quản lý văn bản điều hành trong hoạt động của Viện kiểm sát cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành.

Tập thể Chi bộ Văn phòng tổng hợp thống nhất, tham mưu với Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện tốt những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động chỉ đạo điều hành, hoạt động nghiệp vụ và là một trong những công cụ quan trọng trong thực hiện cải cách tư pháp của VKSND tỉnh Phú Thọ.

 

                                                                                                                 Nguyễn Thị Tuyết/VPTH