Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

Hội nghị trực tuyến công tác thống kê và CNTT tháng 11 năm 2020

01:53 - Thứ Năm, 12/11/2020

Căn cứ Quyết định 400/QĐ-VKSTC ngày 03/10/2020, công văn số 5086/VKSTC-C2 ngày 06/11/2020 của VKSND tối cao, về việc ban hành biểu mẫu và thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự; Thực hiện quyết định 01/QĐ-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, về việc ban hành Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngày 11/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập hội nghị trực tuyến nối điểm cầu từ VKSND tỉnh Phú Thọ đến 13 đơn vị cấp huyện, nhằm quán triệt, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự và tự đánh giá chấm điểm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của từng đơn vị trong năm 2020.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Phú Thọ có các đồng chí cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác thống kê tại các phòng nghiệp vụ và cán bộ thuộc Văn phòng tổng hợp, tại điểm cầu VKSND huyện có đại diện lãnh đạo Viện, các đồng chí cán bộ làm công tác thống kê ở các bộ phận nghiệp vụ và cán bộ được giao nhiệm vụ cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt – Phó chánh văn phòng đã hướng dẫn cách thức tổng hợp và cập nhật biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự ở từng chỉ tiêu cụ thể nhằm giúp cán bộ làm thống kê được tiếp cận kịp thời với biểu mẫu mới. Đồng thời, đồng chí nêu lên những lưu ý khi thực hiện biểu mẫu này về thời điểm làm báo cáo, thời hạn gửi báo cáo từ tháng 10/2020 và cách thức thực hiện thông qua biểu mẫu Excel để tại Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao trong chuyên mục “Thông báo” hoặc “Công tác thống kê và Công nghệ thông tin”. Bên cạnh đó, đồng chí đã nêu lên tầm quan trọng của Bộ chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin đối với toàn ngành Kiểm sát nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng, để Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của toàn Ngành KS Phú Thọ ngày càng được nâng cao chất lượng, thì mỗi đơn vị cấp huyện, cấp phòng phải cùng nhau nỗ lực, góp sức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình. Đồng thời đề nghị các đơn vị truy cập vào Hộp thư điện tử ngành tải Bộ chỉ số và hướng dẫn cách thức tính điểm các tiêu chí trong Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành KSND tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Việt cũng nhấn mạnh đây là năm đầu tiên áp dụng Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ vào đơn vị VKS cấp huyện và cũng là một trong tiêu chí đánh giá thi đua cụm năm 2020, nên đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, tự đánh giá đầy đủ, chính xác và gửi đúng thời hạn.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó chánh văn phòng mong các đồng chí lãnh đạo cũng như cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thành tích chung toàn ngành Kiểm sát Phú Thọ.

 

Kiều Trang/VPTH