Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

Chi bộ VPTH - TKTP tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thực hiện văn hoá công sở"

04:20 - Thứ Ba, 09/07/2019

         Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 646/KHTĐ - VKS ngày 20/6/2019 của Viện KSND tỉnh Phú Thọ về việc “Phát động phong trào thi đua Cán bộ công chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ngày 08/7/2019 Chi bộ Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở” với thành phần mở rộng là toàn thể cán bộ, Đảng viên của 02 Tổ đảng Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và CNTT để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ về chuẩn mực trong văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả vì người dân phục vụ.
 
 
( Đ/C Lê Anh Thọ - Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề)
 
         Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề là toàn thể cán bộ, Đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí cán bộ, Đảng viên của Chi bộ đã cùng tìm hiểu cụ thể về 04 nội dung văn hóa công sở mà cán bộ, công chức phải thực hiện như: Tinh thần, thái độ làm việc của công chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức và Trang phục của công chức; đồng thời các đồng chí cán bộ, Đảng viên Chi bộ Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và CNTT cũng đã thảo luận sôi nổi về các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, cách giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc và thực hiện nếp sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Thông qua đó toàn thể cán bộ, Đảng viên của 02 Tổ đảng Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và CNTT đã thống nhất thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các cán bộ, Đảng viên khi làm việc phải tự chỉnh đốn tác phong, không hút thuốc lá trong công sở, không uống rượu, bia trong giờ hành chính và mặc đúng trang phục của Ngành để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng viên của Đảng ủy Viện KSND tỉnh đối với việc thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở theo Kế hoạch số 646/KHTĐ - VKS ngày 20/6/2019 của Viện KSND tỉnh Phú Thọ và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ của Viện KSND; luôn có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, xanh, sạch, đẹp. 
 
 
 Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
 
            Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Anh Thọ - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, Chi bộ Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và CNTT thực hiện tốt nội dung văn hóa công sở theo phương châm:
 
            - “4 xin”: “Xin chào, Xin lỗi, Xin cảm ơn, Xin phép”;
            - “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, Luôn nhẹ nhàng, Luôn thấu hiểu, Luôn giúp đỡ”.
 
         Từng cán bộ, Đảng viên theo chức trách và nhiệm vụ được giao cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện văn hóa công sở, xem đây vừa là quyền lợi, đồng thời cũng vừa là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.
 
 
                                                                        Hương Giang – Đảng viên chi bộ VPTH – TKTP & CNTT