Viện kiểm sát cấp tỉnhVăn phòng tổng hợp

VKS tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh

09:31 - Thứ Năm, 13/10/2016

/uploads/VKS tinh lam viec voi Doan giam sat cua Ban phap che HDND tinh.doc