ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022 ĐƯỢC XẾP LOẠI XUẤT SẮC

08:54 - Thứ Sáu, 18/11/2022

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 5 thành viên do TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ 14 làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp” do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là đơn vị chủ trì nghiên cứu.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ 14 - Chủ tịch Hội đồng, Th.S Phạm Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ 9 - Phản biện 2, ThS. Phạm Văn Hòa - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao 1 - Thành viên, ThS. Lại Thị Thu Hà - Trưởng phòng Vụ 14 - Thư ký khoa học. Buổi đánh giá nghiệm thu được kết nối trực tuyến với chuyên gia PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Phản biện 2.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có ThS. Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài và đại biểu tham dự.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đỗ Đình Chữ - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu. Đề tài nghiên cứu tổng quan về kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ với những đặc trưng riêng của các vụ án tranh chấp được tổng kết trong 05 năm từ 2016 - 2021. Đề tài không chỉ đánh giá kết quả của VKS hai cấp tỉnh Phú Thọ thông qua việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác do Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao mà còn thể hiện được khả năng định hướng đúng cho Toà án trong công tác giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,

 
 

                               ThS. Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng, chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả thực hiện đề tài.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá đề tài có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất. Đề tài thể hiện sự đầu tư nghiêm túc Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ đối với nghiên cứu khoa học. Đề tài không chỉ có giá trị tham khảo cho công tác kiểm sát, cho đội ngũ công chức ngành Kiểm sát hai cấp tỉnh Phú mà còn có ý nghĩa lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

 Đề tài “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ do ThS. Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND tỉnh làm chủ nhiệm đã được Hội đồng thông qua và xếp loại xuất sắc.

                                               

                                                                                    Lê Thị Thanh Hải - KSV Phòng 9