Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị

10:47 - Thứ Năm, 01/04/2021

           Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 16/3/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 31/3/2021, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu.  Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thăng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ VKSND tỉnh.

 
 
 
Đ/C Phó bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh  trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
 

Trong 05 năm qua, Đảng ủy VKSND tinh đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Đảng ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối; chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ và cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Từ đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Từ đó đã xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 
 
 
Đ/C Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh  tuyên dương và khen thưởng cho tập thể, cá nhân 
 

Tại hội nghị sơ kết, Đảng ủy đã  biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
 
 
Đ/C Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ chủ trì thảo luận
 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng - Bí thư Đảng uỷ VKSND tỉnh Phú Thọ biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.../.

 
 
 
Toàn cảnh hội nghị 

 

Chi bộ Thanh tra - khiếu tố, Tổ chức cán bộ tham luận:  Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong công tác giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
 
 
 
Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 tham luận: Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ 
 
 
Chi bộ Phòng 2 tham luận : Nội dung đột phá của Chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
 

                       Trần Trang- Phòng TCCB