Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19

09:28 - Thứ Ba, 28/04/2020

Vừa qua, Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

 

Với sự đồng lòng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh, tối thiểu 01 (một) ngày lương của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Tính đến ngày 27/4/2020, Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã đóng góp, ủng hộ Quỹ với tổng số tiền là: 79.904.000 đồng ( trong đó VKS cấp tỉnh ủng hộ: 20.000.000đ, 13 VKS huyện, thành, thị ủng hộ: 59.904.000đ ). Cụ thể:

 

      VKSTP Việt Trì   : 10.000.000đ                             

      VKS Lâm Thao   :   6.050.000đ                     VKS Yên Lập           : 4.000.000đ

      VKS Thanh Sơn :   5.904.000đ                     VKS Đoan Hùng      : 3.000.000đ

      VKS Cẩm Khê    :   5.750.000đ                     VKS Thanh Thủy     : 3.000.000đ

      VKS Phù Ninh    :   5.200.000đ                     VKS Tân Sơn          : 2.600.000đ            

      VKS Tam Nông  :   5.000.000đ                     VKS Hạ Hòa            : 2.500.000đ

      VKS Thanh Ba   :   4.600.000đ                     VKSTX Phú Thọ      : 2.300.000đ

 

Số tiền ủng hộ trên được các đơn vị chuyển và trực tiếp trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Ủy ban MTTQ 13 huyện, thành, thị.

 

Bên cạnh đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của VKSND 2 cấp tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của VKSND tối cao về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

 

Một số hình ảnh các đơn vị ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid – 19  

 

 

 

Đại diện Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ trao tiền ủng hộ cho UBMTTQ tỉnh

 

 

 

Lãnh đạo VKSNDTP Việt Trì trao tiền ủng hộ cho Uỷ ban MTTQ TP Việt Trì.

 

 

 

Lãnh đạo VKSND huyện Yên Lập trao  tiền ủng hộ phòng cho UBMTTQ huyện Yên Lập

 

 

 

Lãnh đạo VKSND huyện Đoan Hùng trao tiền ủng hộ phòng cho UBMTTQ huyện

 

 

 

Cán bộ, công chức VKSND huyện Phù Ninh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19

 

 

                                                          Hoàng Viêt /tổng hợp