VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2019

04:28 - Thứ Sáu, 25/10/2019

Sáng ngày 25/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019, nhằm đánh giá tiến độ công tác hơn 10 tháng năm 2019 ( từ 01/12/2018 đến 23/10/2019) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho tháng cuối năm.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, hội nghị được trực tuyến đến 13 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

 

 
  
 
Toàn cảnh hội nghị và các điểm cầu
 

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình công tác kiểm sát hơn 10 tháng năm 2019 của từng đơn vị. Qua đó đã đánh giá những mặt làm được cũng như đã hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo đúng kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Kết quả VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu, điển hình như: Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố  (22 kiến nghị/15 đơn vị); Kiến nghị trong công tác KS giải quyết án Dân sự ( 24 kiến nghị/15 đơn vị); Kiến nghị trong công tác Kiểm sát thi hành án Hình sự (35 kiến nghị/14 đơn vị);  Số lượng, chất lượng kháng nghị án hình sự, dân sự được chấp nhận vượt chỉ tiêu ( Hình sự được chấp nhận 11/13 vụ - đạt 85%, Dân sự được chấp nhận: 12/14 – đạt 85,7%);  Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra, hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung (0,65%) dưới tỷ lệ cho phép (≤ 5%), tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 99,8%... Bên cạnh các chỉ tiêu đã hoàn thành, vẫn còn một số chỉ tiêu còn chưa hoàn thành, tỷ lệ giải quyết còn thấp như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (đạt 79,6%); Số bản kiến nghị trong hoạt động điều tra (18/30), kiến nghị đối với Tòa án trong hoạt động xét xử (12/16), kiến nghị trong công tác KS giải quyết vụ án Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động… Số cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác,tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án của Cơ quan THADS… Số vụ án xác định án trọng điểm đã xét xử thấp (20/684 vụ)…

 

 

 

 
 

 

                                                                Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chỉ đạo nghiệp vụ

 

Tại hội nghị được nghe các ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ. Các ý kiến đánh giá đầy đủ ưu điểm và tồn tại, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác những tháng cuối năm, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay trong các khâu công tác đạt chỉ tiêu mà đơn vị đạt được. 

 

 Đ/C Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKS tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của từng đơn vị hơn 10 tháng qua, kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu nghiêp vụ đã đề ra, chỉ tiêu nào đã vượt có điều kiện tiếp tục thực hiện, chỉ tiêu nào chưa đạt cần phải nỗ lực phấn đấu thực hiện trong tháng 11. Cần nâng cao chất lượng báo cáo, thống kê, khắc phục tình trạng làm được nhưng không báo cáo được , đây cũng là chỉ tiêu được đánh giá trong công tác thi đua (trừ điểm thành tích); Yêu cầu các đơn vị phải triển khai việc tổng kết công tác năm, Lãnh đạo viện tỉnh cùng cấp ủy địa phương sẽ tham dự; Nâng cao chất lượng phân loại đánh giá cán bộ năm 2019 và những năm tiếp theo để phục vụ việc tinh giản biên chế, khắc phục triệt để tình trạng xuê xoa, nể nang, cào bằng và việc phân loại đánh giá cán bộ công chức phải gắn chặt với công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, kỷ cương, kỷ luật nội bộ, phòng ngừa tiêu cực, những trường hợp vi phạm kỷ luật trong ngành thì đồng chí đứng đầu phải chịu trách nhiệm; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

                                                                                                      Hoàng Việt – Phòng TKTP