Kết luận Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019

10:02 - Thứ Ba, 12/02/2019

         Ngày 18/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2019, Ban biên tập trang thông tin điện tử đăng bài toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Đoàn Minh Hương – Bí thư Ban cán sự Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Hội nghị.

KẾT LUẬN
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch
công tác kiểm sát năm 2019
(Ngày 18/01/2019)
          
 
           Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
 
           Thưa toàn thể các đồng chí! 
 
           Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 
 
           Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; chúng ta đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2019. Cũng tại Hội nghị này, chúng ta vinh dự đón nhận “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ và tôn vinh những đơn vị, tập thể, cá nhân đạt thành tích cao của VKSND tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2018. Lãnh đạo VKS tỉnh đã thống nhất đổi mới cách thức nội dung Hội nghị đó là: Chúng ta không tiến hành nội dung tham luận tại Hội nghị, vì: Các cuộc thanh tra, kiểm tra của Lãnh đạo Viện, của Thanh tra đã tiến hành thường xuyên đối với các đơn vị nghiệp vụ. Những tồn tại, hạn chế đã được kiểm tra, chỉ rõ và chấn chỉnh kịp thời. Những vướng mắc, trong các lĩnh vực công tác kiểm sát đã được chỉ đạo tháo gỡ thông qua sự phối hợp liên ngành… Nên Hội nghị này chúng ta chỉ tập trung quán triệt các nội dung nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019 theo Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Do đó, tất cả các ý kiến kiến nghị phản ánh, tôi đề nghị các đơn vị gửi cho Văn phòng tổng hợp để tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo VKS tỉnh để bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện trong năm 2019. Cuối cùng, thay mặt cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, tôi tổng hợp kết luận một số nội dung như sau:
 
          Năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm về số lượng nhưng diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSTC; sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh ủy Phú Thọ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp địa phương nhằm chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra. Tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố đạt 100%. Tiến độ giải quyết án vượt chỉ tiêu quy định: Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91.03%; Tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 84.1 %, tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát là 97.3%; Không có án VKS đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm. Không có bị cáo bị Tòa án tuyên không phạm tội, tỷ lệ Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát đạt 85.71%, 93% kháng nghị phúc thẩm án dân sự. Tổng số ban hành 37 kháng nghị, 165 kiến nghị trong tất cả các lĩnh vực; 100% kiến, kháng nghị được tiếp thu thực hiện. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp địa phương trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, điển hình là vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Qua quá trình thực hiện chuyên án này các Kiểm sát viên được phân công THQCT đã có sáng kiến và đã thực hiện rất tốt bước đầu việc “số hoá hồ sơ án hình sự” cũng như tranh tụng tại phiên toà, được Lãnh đạo Viện tối cao cũng như dư luận và giới truyền thông đều đánh giá rất cao…Tới đây, chúng ta cần tiếp tục triển khai nội dung này đối với một số vụ án phức tạp và thực hiện thí điểm có nhân rộng ở 2 đơn vị cấp Phòng ở Viện kiểm sát tỉnh và coi đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của năm 2019.
 
          Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, công tác của ngành năm 2018 vẫn còn một số tồn tại đó là: Số lượng kháng nghị phúc thẩm về hình sự tuy đạt chỉ tiêu đề ra song tỷ lệ chấp nhận kháng nghị của Toà án chưa đạt 100%; công tác kháng nghị ngang cấp nhất là của VKS cấp huyện còn thấp; vẫn còn một số Kiểm sát viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tranh tụng tại phiên tòa. 
 
          Với những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế nêu trên, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đồng chí Viện trưởng cấp huyện, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ ngay từ đầu năm 2019 cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, đồng thời phát huy hơn nữa những ưu điểm để toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 theo Kế hoạch đã đề ra.
 
           Thưa các đồng chí!
 
           Để hoàn thành tốt các mục tiêu công tác của Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo, quán triệt trong Chỉ thị toàn ngành, VKSND tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và xác định tập trung thực hiện tốt 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá:
 
           Một là: Tập trung nâng cao chất lượng công tác THQCT, gắn công tố với hoạt động điều tra một cách thực chất, xuyên suốt quá trình tố tụng và thực hiện ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; 
 
           Hai là: Triển khai thí điểm việc số hoá hồ sơ vụ án hình sự ở Phòng 1, Phòng 2 VKS tỉnh để từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh; 
 
           Ba là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tranh chấp về dân sự, hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai với những cách thức, phương pháp cụ thể, sát thực và thật sự hiệu quả; 
 
           Bốn là: Tổ chức tự đào tạo và đào tạo tại chỗ để bồi dưỡng cán bộ gắn với việc thực hiện đề án“Nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ” và đề án “Nâng cao năng lực kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự sơ thẩm của Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ”; qua đó bảo đảm hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp về hình sự, dân sự ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
 
           Trên cơ sở Chỉ thị của Ngành, Nhiệm vụ kế hoạch của VKSND tỉnh Phú Thọ, tôi đề nghị các đồng chí Viện trưởng huyện, thành, thị; các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ nghiên cứu, tổ chức quán triệt thật kỹ những nội dung đã nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị; triển khai đầy đủ các nội dung vào kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, bám sát những chỉ đạo, yêu cầu của Ngành, của tỉnh, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình; bàn và tìm ra các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Điều quan trọng nữa là: các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát Phú Thọ phải quán triệt và quán triệt thường xuyên 27 nội dung của biểu hiện suy thoái, tự diễn biến để tăng cường công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức và quản lý cán bộ. Từng đồng chí lãnh đạo các đơn vị phải gương mẫu trong tác phong sinh hoạt và đạo đức, lối sống. Tôi xin nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là: Trong khởi tố điều tra các vụ án hình sự, yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành, thị phải trực tiếp ký phê chuẩn tất cả các quyết định tố tụng “đầu vào” của hoạt động tố tụng hình sự, không được ủy quyền cho cấp phó, trừ trường hợp đặc biệt phải có ủy quyền bằng văn bản đây cũng chính là cách thức thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Toàn ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đình chỉ điều tra do không có hành vi phạm tội; không để xảy ra trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá thời hạn luật định thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc các vụ, việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn theo đúng tinh thần Chỉ thị 50/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc, vụ án tham nhũng”. Nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp dân sự, hành chính; Tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị và tiến hành phúc tra các kiến nghị đã ban hành, đặc biệt là công tác kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện việc tiếp công dân đầy đủ, tăng cường công tác đối thoại với công dân. Các đơn vị, các Kiểm sát viên được phân công làm công tác này cần lưu ý: Phải coi trọng công tác hòa giải và đối thoại với dân trong giải quyết các vụ việc hành chính, dân sự, khiếu nại tố cáo... phải phối hợp với Tòa án để làm tốt công tác này. Tăng cường thanh tra nghiệp vụ, thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật. 
 
           Thưa các đồng chí!
 
           Trên cơ sở kết quả công tác năm 2018 và Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019, đặc biệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phàn- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác của Ngành diễn ra vào ngày 08/1 vừa qua; tôi yêu cầu VKSND các huyện, thành, thị và các Phòng thuộc VKSND tỉnh, khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác; phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2019 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề ra những biện pháp, trách nhiệm và thời gian cụ thể để phấn đấu thực hiện nhằm đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của Viện trưởng hai cấp, Trưởng các phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong công việc, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ kết quả công tác; tăng cường công tác tham mưu, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp và các cơ quan có liên quan. Mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ toàn ngành cần không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; tu dưỡng, rèn luyện bản thân gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018.
 
           Một vấn đề rất quan trọng nữa không thể không nhắc tới đó là: Theo chỉ đạo của Trung ương thì Quý 2/2019, chúng ta bắt đầu triển khai thực hiện quy trình nhân sự và các nội dung, kế hoạch cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 13. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng sẽ phải có những công tác chuẩn bị để báo cáo với Tỉnh ủy, phối hợp với các cấp ủy huyện, thành, thị để thực hiện giới thiệu các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị tham gia cấp ủy khóa mới… Muốn làm tốt nội dung này, Ban cán sự Đảng phải tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ Lãnh đạo chủ chốt trong toàn ngành để thực hiện quy trình cán bộ cho phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Tỉnh ủy.
 
            Thưa các đồng chí!
 
           Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tôi tin tưởng rằng năm 2019, toàn Ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho xã hội, góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm, vi phạm phạm pháp luật, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. 
 
           Năm cũ đã qua, một năm mới đã bắt đầu, nhân dịp Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát Phú Thọ. Thay mặt BCS Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, tôi xin gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Vi Trọng Lễ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban của Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh; các đồng chí cán bộ Viện kiểm sát tỉnh đã nghỉ hưu năm 2018; các đồng chí phóng viên, biên tập viên; các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo Viện kiểm sát các huyện, thành, thị, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, Cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
 
           Nhân đây, tôi cũng xin gửi tới toàn thể gia đình các đồng chí lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.
 
           Thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
 
            Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí!