Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

07:28 - Thứ Tư, 20/01/2016

Ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và biểu dương, khen thưởng chuyên đề các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 Ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và biểu dương, khen thưởng chuyên đề các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 3 đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Minh Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng tỉnh; thành viên các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành, thị ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện. Việc chỉ đạo đại hội được các cấp ủy coi trọng và thực hiện đúng quy trình; hệ thống văn bản hướng dẫn đồng bộ, sớm được ban hành đầy đủ, chi tiết. Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, chu đáo và chặt chẽ; chất lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ trước được nâng lên. Kết quả đại hội đảng các cấp đảm bảo khá đồng bộ, toàn diện trên các mặt và không xảy ra sai sót trong quá trình chỉ đạo, không có đơn vị nào vi phạm những quy định trong điều lệ Đảng. Thành công của đại hội đảng các cấp đã tạo nên dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 

Sau đại hội, các cấp ủy đã tập trung tuyên truyền về kết quả đại hội đảng các cấp; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào cuộc sống.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ này đã thành công tốt đẹp, đảm bảo toàn diện trên mọi lĩnh vực. Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp được triển khai rộng khắp, bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được coi trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không khí chính trị trước, trong và sau đại hội tốt, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phấn khởi tin tưởng vào kết quả đại hội. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện, được dư luận trong, ngoài tỉnh đánh giá cao và nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của các đại biểu, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện và đưa Nghị quyết Đảng bộ các cấp từng bước đi vào cuộc sống. Căn cứ bốn khâu đột phá và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra để sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề tổ chức thực hiện. Các cấp ủy khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ sau đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở căn cứ vào Nghị quyết của cấp mình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để xem xét điều chỉnh bổ sung để thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 3 đảng bộ cấp trên cơ sở và 18 cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Hương Giang