13 Chi bộ VKSND huyện, thành, thị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

08:49 - Thứ Tư, 10/06/2020

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hướng dẫn của Huyện ủy, Thành ủy 13 huyện, thành, thị về việc tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ ngày 17/4/2020 đến ngày  09/6/2020, 13 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cấp ủy khóa mới.

 
 

Toàn cảnh Đại hội chi bộ VKSNDTP Việt trì

 
 
  Toàn cảnh biểu quyết tại Đại hội chi bộ VKSND huyện Phù Ninh

13 Chi bộ VKSND huyện, thành, thị  đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ với sự có mặt 154 đảng viên, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, đúng quy định và đảm bảo kế hoạch. Các Đại hội đã phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ

Kết quả, 13 chi bộ VKSND huyện, thành, thị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bầu ra cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

 

           1. Chi bộ VKSND huyện Thanh Thủy (Đại hội ngày 17/4/2020)

                Đ/C : Hoàng Phúc Thọ  –Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                   Đ/C : Hoàng Thị Thùy – Phó viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                   Đ/C : Nguyễn Nhân Đạo – Phó viện trưởng, Chi ủy viên

 

 

           2. Chi bộ VKSND huyện Phù Ninh (Đại hội ngày 09/5/2020)

                 Đ/C : Nguyễn Đình Duyệt  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                    Đ/C : Triệu Khắc Cường – Phó viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                    Đ/C : Nguyễn Thị Thủy – Phó viện trưởng, Chi ủy viên

 
           3. Chi bộ VKSND huyện Cẩm Khê (Đại hội ngày 11/5/2020):

                  Đ/C : Nguyễn Tuấn Phương  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Hoàng Liên Sơn – Phó viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Nguyễn Thị Thu Hà – Phó viện trưởng, Chi ủy viên

 

 

           4. Chi bộ VKSND huyện Lâm Thao (Đại hội ngày 12/5/2020):

                   Đ/C : Nguyễn Hữu Sơn  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Bùi Thị Thúy Hằng – Phó viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Nguyễn Thị Ngọc Lệ – Kiểm sát viên, Chi ủy viên

            5. Chi bộ VKSND huyện Hạ Hòa (Đại hội ngày 12/5/2020):

                  Đ/C : Nguyễn Tiến Dũng  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Đinh Phương Mai  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Phùng Bích Ngọc  – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên

 

 

  6. Chi bộ VKSND huyện Thanh Ba (Đại hội ngày 14/5/2020):

           Đ/C : Bùi Thị Hồng Yến  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                        Đ/C : Đỗ Anh Tú  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ

 

 

           7. Chi bộ VKSND huyện Thanh Sơn (Đại hội ngày 14/5/2020):

                  Đ/C : Phạm Thành Trung  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Trần Minh Hải  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Đỗ Thị Minh Thanh  – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên

 

           8. Chi bộ VKSND huyện Tam Nông (Đại hội ngày 19/5/2020):

                  Đ/C : Lê Xuân Trường  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Trần Hồng Hạnh  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ                      
                      Đ/C : Phạm Thị Thùy Linh  – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên

           9. Chi bộ VKSND huyện Đoan Hùng (Đại hội ngày 20/5/2020)

                 Đ/C : Hoàng Quang Huấn  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                     Đ/C : Nguyễn Duy Hưng – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ

 

         10. Chi bộ VKSND TP Việt Trì (Đại hội ngày 22/5/2020)

                Đ/C : Đỗ Đức Thành  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                   Đ/C : Chu Ngọc – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                   Đ/C : Lê Thị Bích Hạnh – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên
                   Đ/C : Trần Xuân Hùng – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên
                   Đ/C : Lê Thị Thanh Hải -  Kiểm sát viên sơ cấp, Chi ủy viên

             11. Chi bộ VKSND huyện Tân Sơn (Đại hội ngày 26/5/2020):

                  Đ/C : Trần Văn Hồng   – Viện trưởng, Bí thư chi bộ 

                      Đ/C : Đoàn Thị Thu Hiền – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Nguyễn Tiến Sỹ – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên

             12. Chi bộ VKSND Thị xã Phú Thọ (Đại hội ngày 03/6/2020):

                 Đ/C :Lê Hồng Minh – Phó Viện trưởng, Bí thư chi bộ 

                     Đ/C : Hà Thị Thu Hà  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                     Đ/C : Phan Tường Linh – Kiểm sát viên, Chi ủy viên

 

               13. Chi bộ VKSND huyện Yên Lập (Đại hội ngày 09/6/2020)

                  Đ/C : Vi Văn Lương  – Viện trưởng, Bí thư chi bộ

                      Đ/C : Triệu Xuân Trường  – Phó Viện trưởng, Phó bí thư chi bộ
                      Đ/C : Bùi Thị Nga – Phó Viện trưởng, Chi ủy viên
 
 

                                                                                          Hoàng Việt/tổng hợp