Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015

07:18 - Thứ Tư, 20/01/2016

Được sự quan tâm chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, cộng với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2005-2010.

Trong 5 năm qua, tập thể cơ quan VKSND tỉnh luôn đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% các phòng nghiệp vụ đều đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó, 33% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 3/5 năm (2005, 2007, 2008) được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Cờ thi đua; năm 2006 được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; năm 2009 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 100% cán bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng cũng được tăng cường, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được mở rộng về quy mô, chất lượng. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị theo hướng chất lượng, đồng bộ và từng bước hiện đại; đời sống cán bộ, đảng viên được nâng lên, môi trường công tác được cải thiện. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được coi trọng, có nhiều đổi mới tiến bộ trong hoạt động và đạt được nhiều thành tích cao. Dân chủ ngày càng được phát huy, tạo bầu không khí lành mạnh, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, động viên kịp thời phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên. 6/6 Chi bộ đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm; Đảng bộ 5 năm liền đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trong đó, 3 năm liên tục (2007, 2008, 2009) đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 15% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách. Đã cử 13 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng; kết nạp được 7 đảng viên mới (tăng 40% so với chỉ tiêu). Hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra; các chỉ tiêu về xây dựng cơ quan văn hoá và đạt danh hiệu cơ quan văn hoá cấp tỉnh năm 2007, cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2008….

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ vững thành tích nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, Đảng bộ và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu 100% các phòng nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn “Tập thể lao động tiên tiến” hàng năm, trong đó, 33% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; cơ quan VKSND tỉnh đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, trên 20% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách; các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; mỗi năm kết nạp từ 2-3 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Ban thường vụ; Bí thư, phó Bí thư; Uỷ ban kiểm tra; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Ngọc Linh