Đảng bộ Khối CCQ tỉnh - Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020

02:38 - Thứ Ba, 14/07/2020

                Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, với dấu ấn nổi bật trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; khẳng định vai trò hạt nhân chính trị; đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vững mạnh.