Thông báo hộp thư điện tử công vụ GOV của VKS tỉnh đã hoạt động trở lại bình thường

09:08 - Thứ Năm, 12/04/2018

Hiện nay hộp thư điện tử công vụ GOV của VKS tỉnh Phú Thọ đã hoạt động trở lại. Vì vậy phòng TKTP & CNTT thông báo đến tất cả các phòng nghiệp vụ và các VKS cấp huyện nắm bắt được thông tin.