Thông báo tạm dừng hoạt động 2 phần mềm quản lý án hình sự; quản lý án dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình,... để bảo trì trong 2 ngày 15-16/11/2016

10:54 - Thứ Ba, 15/11/2016

Thông báo tạm dừng hoạt động 2 phần mềm quản lý án hình sự; quản lý án dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình,...  trong 2 ngày 15-16/11/2016. Để VKS nhân dân tối cao tiến hành bảo trì hệ thống.