Phối hợp liên ngành Kiểm sát - Công an tỉnh rà soát các trường hợp thi hành án phạt tù 9 tháng năm 2016.

09:16 - Thứ Năm, 08/09/2016

Phối hợp liên ngành Kiểm sát - Công an tỉnh rà soát các trường hợp thi hành án phạt tù.
 
         Ngày 06/4/2016 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định 188/QĐ-VKSTC về Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu thống kê năm 2016 có nhiều chỉ tiêu được sửa đổi, bổ sung so với hệ thống biểu mẫu thống kê cũ, trong đó có lĩnh vực công tác việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
         Để thống nhất phương pháp, cách thức tổng hợp số liệu thi hành án hình sự theo hệ thống biểu mẫu mới. Ngày 31/8/2016 Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp tỉnh) đã phối hợp với Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ( Phòng 8) thành lập đoàn kiểm tra, rà soát và đối chiếu toàn bộ số liệu người chấp hành án mà hình phạt chính là tù có thời hạn Toà án đã ra quyết định thi hành án chuyển đến, tự nguyên hoặc đang ở Trại tạm giam để làm thủ tục chuyển đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ (thời điểm từ 1/12/2015 đến 31/8/2016). 
         Tham gia đoàn kiểm tra, rà soát số liệu gồm có:
         - Đ/C Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8;
        - Đ/C Hoàng Nguyễn Thái Việt - Trưởng phòng TKTP (tổ trưởng tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành);
         - Đ/C Thạch Văn Thắng - Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.
         Cùng toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 8 và Đội hồ sơ của Trại tạm giam Công an tỉnh.
         Sau khi nghe đồng chí Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8 công bố lý do thành lập đoàn Kiểm tra, rà soát và đối chiếu số liệu người chấp hành án phạt tù được Tổng cục VIII - Bộ công an có quyết định đi chấp hành án và chưa đi chấp hành án (thời điểm từ 1/12/2015 cho đến 31/8/2016). Đồng chí đề nghị Trại tạm giam Công an tỉnh cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ sổ sách và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra, đối chiếu, rà soát số liệu đạt kết quả cao.
 
 
( Đ/c Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8 công bố QĐ thành lập đoàn kiểm tra, rà soát số liệu )
 
         Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt - Trưởng phòng TKTP & CNTT đánh giá việc thực hiện công tác thống kê hình sự của 2 ngành Công an và Viện kiểm sát trong thời gian qua, đã có sự phối hợp, thống nhất chung về số liệu và thực hiện tốt trách nhiệm của mỗi ngành trong việc xây dựng, tổng hợp, đối chiếu số liệu thống kê hình sự, bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, làm tốt vai trò tham mưu trong việc đánh giá tình hình, tính chất tội phạm và kết quả thụ lý giải quyết của các cơ quan tố tụng. Nhất là đã tháo gỡ được số liệu chưa thống nhất giữa 2 ngành Kiểm sát, Công an trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Qua số liệu tổng hợp thống kê kèm theo danh sách người chấp hành án phạt tù đã có quyết định thi hành án đã chuyển, tự nguyện hoặc đang ở Trại tạm giam Công an tỉnh để làm thủ tục đi thi hành án do các đơn vị cung cấp (thời điểm từ 1/12/2015 đến 31/8/2016), tổng số 657 người (trong đó tự nguyện đi thi hành án 62 người), qua kiểm tra, đối chiếu sổ thụ lý của Đội hồ sơ tổng số đã thụ lý 632 người (thiếu 25 người).
 

(Đ/C Hoàng Việt - Trưởng phòng TKTP hướng dẫn phương pháp rà soát, đối chiếu số liệu)
 
         Đ/C Thạch Văn Thắng - Phó giám thị Trại tạm giam, đánh giá cơ bản số liệu giữa 2 ngành đã có sự thống nhất và chính xác. Tính đến thời điểm 31/8/2016 Trại tạm giam Công an tỉnh còn tồn 50 người có quyết định thi hành án chưa đi thi hành. Trường hợp còn thiếu, đồng chí yêu cầu Đội hồ sơ trong thời gian tới tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể cho Phòng 8. 
 
 
( Đ/C Thạch Văn Thắng - Phó giám thị Trại tạm giam đánh giá kết quả việc rà soát, đối chiếu số liệu)
 
         Kết thúc buổi làm việc, 2 ngành Công an và Kiểm sát thống nhất kể từ kỳ thống kê tháng 8/2016 trở đi, sau khi Phòng thống kê tội phạm có danh sách các trường hợp người chấp hành án tù có thời hạn (đã có quyết định thi hành án) đã chuyển, tự nguyện hoặc đang ở Trại tạm giam Công an tỉnh chờ làm thủ tục thi hành án (do các đơn vị báo cáo), tổng hợp chuyển cho Phòng 8 có trách nhiệm đối chiếu với Đội hồ sơ Trại tạm giam Công an tỉnh để thống kê số liệu đã đi thi hành án và chưa đi thi hành án.
 
 
( Toàn cảnh buổi làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ)
 
 
Nguyễn Thị Hạnh - Phòng TKTP & CNTT