Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

04:48 - Thứ Sáu, 29/07/2016

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Để công tác thống kê nghiệp vụ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê mới được chính xác, kịp thời. Ngày 27/7/2016, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định triệu tập Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu từ VKSND tỉnh đến 13 Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị.
               Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tại hội nghị đồng chí Đỗ Đình Chữ nêu lên tầm quan trọng của công tác thống kê có vai trò là công cụ quản lý vĩ mô, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, pháp luật để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Đ/c Đỗ Đình Chữ -TUV, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại HN

               Cũng tại Hội nghị, cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ đã được nghe đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt - Trưởng phòng thống kê và CNTT đánh giá kết quả việc thực hiện phần mềm Quản lý án hình sự, dân sự của VKS 2 cấp trong thời gian qua, nêu gương các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt việc cập nhật phần mềm Quản lý án và đưa ra các giải pháp để thực hiện phần mềm Quản lý án hình sự, dân sự đạt chất lượng cao hơn thời gian tới. Đồng thời đồng chí cũng hướng dẫn các đơn vị cách thức tổng hợp các chỉ tiêu trong hệ thống biểu mẫu thống kê mới 2016. 
              Qua Hội nghị trực tuyến cán bộ Công nghệ thông tin của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn các đơn vị cài đặt, cập nhật số liệu trên phần mềm biểu mẫu Thống kê và khai thác sử dụng hòm thư điện tử công vụ bằng hình thức kết nối trên máy tính với Polycom HDX7000.
 
 
Điểm cầu tại Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh công tác thống kê và công nghệ thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân có vai trò quan trọng, phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, thông tin hỗ trợ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn, khi thực hiện có vướng mắc thì báo cáo phòng Thống kê và CNTT; các tài liệu, báo cáo đều phải gửi qua hộp thư công vụ do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp để có tính bảo mật cao. Tất cả các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Viện trưởng các huyện, thành, thị quán triệt đến các cán bộ trong đơn vị mình nghiêm túc thực hiện để công tác thống kê đạt kết quả cao.
 
Một số hình ảnh tại các điểm cầu: 
 
 
 

 
                                                         Lê Trung Kiên – Phòng TKTP & CNTT