Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2022

05:20 - Thứ Hai, 10/01/2022

          Ngày 06/01/2022, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

       Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên- Bí thư BCS Đảng- Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương, các đồng chí KSV trung cấp thuộc VKSND tỉnh và các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện, thành, thị.

 

Đ/c Đỗ Đình Chữ- Tỉnh ủy viên- Bí thư BCS Đảng Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ khai mạc Hội nghị.

       Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 của VKSND tỉnh bằng video clip. Theo đó, năm 2021 nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội…để thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo toàn Ngành KSND tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực đó là: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; tiến độ, chất lượng điều tra được nâng lên, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 96 của Quốc hội; chất lượng và thời hạn truy tố tiếp tục vượt nhiều so với chỉ tiêu; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội…

 

 Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 bằng Clip-video được trình chiếu tại Hội nghị

           Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường và có những chuyển biến tích cực: kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, theo đó số kháng nghị, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận, vượt chỉ tiêu của Quốc hội; góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng, bảo vệ. Công tác thi hành án dân sự đạt được kết quả nổi bật, lần đầu tiên VKSND tỉnh thực hiện hoạt động thi hành án thu được tài sản từ nước ngoài thông qua hoạt động tương trợ tư pháp, thu hồi được hơn 64 tỷ đồng nộp Ngân sách Nhà nước.Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục có nhiều đổi mới, việc luân chuyển, điều động; bố trí, sắp xếp vị trí cán bộ được tiến hành chặt chẽ, chất lượng, phù hợp với năng lực sở trường công tác và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đạt được nhiều kết quả nổi bật, được ghi nhận, đánh giá cao…

       Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa thông qua Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh, Kế hoạch đã khái quát đầy đủ các nhiệm vụ của Ngành KSND tỉnh trong năm 2022, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Sau khi được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021, Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện KSND tỉnh, các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với kết quả mà VKSND tỉnh đã đạt được cũng như Kế hoạch công tác năm 2022, qua đó cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ các cách làm hay, sáng tạo tại đơn vị để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.

       Cũng tại HN tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022, VKSND tỉnh đã long trọng trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021, đồng thời đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cũng thông qua Kế hoạch thi đua năm 2022, để phát động phong trào thi đua đối với toàn Ngành KSND tỉnh.

 

 Công bố và trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại Hội nghị

       Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh khẳng định bên cạnh những kết quả đạt được, toàn Ngành KSND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những pháp thực hiện trong năm 2022 để chỉ đạo toàn Ngành KSND tỉnh phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc Hội và Ngành đề ra, đó là:

       Tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

       Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống oan, chống bỏ lọt tội phạm theo Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng chống oan, sai bỏ lọt tội phạm. Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra một cách thực chất hiệu quả. Chú trọng trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định..

       Triển khai có hiệu quả chỉ thị của Viện trưởng viện kiểm sát tối cao về trách nhiệm của viện kiểm sát các cấp trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp một cách thực chất, hiệu quả, toàn diện. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghiệp vụ đối với lĩnh vực này, chú trọng nâng cao chất lượng của từng hoạt động kiểm sát một cách thực chất.

       Tiếp tục xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kiểm sát viên với đầy đủ các phẩm chất: công minh, chính trực để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lẽ phải, nghiêm minh nhưng rất nhân văn; khách quan, thận trọng để không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm; khiêm tốn để có sức thuyết phục và được xã hội, nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Trong thực thi pháp luật phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành; dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao. Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên với trách nhiệm của đảng viên và thực hiện nghiêm quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

       Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo trong toàn Ngành KSND tỉnh.

       Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp dục sử dụng có hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành của Ngành KSND.

       Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, thực sự tạo động lực cho mỗi cá nhân, tập thể nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khen thưởng bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, công khai, tránh hình thức, cào bằng. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng đối với Kiểm sát viên, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác để tạo động lực phấn đấu thi đua trong toàn đơn vị.

                                                      Nguyễn Qúy Hằng- KSVSC Viện KSND tỉnh Phú Thọ