Đoàn giám sát của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

09:26 - Thứ Bảy, 28/08/2021

Chiều ngày 26/8/2021, Đoàn giám sát của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ do đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó Bí Đảng uỷ Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) và Quy định số 08 – QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát và Đảng uỷ Viện KSND tỉnh đã thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) tại Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh. Thông qua các ý kiến của Đoàn giám sát đã thể hiện, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, những ưu điểm cũng như nhìn nhận một cách thẳng thắn những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

 
 
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Ban cán sự, Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng 
VKSND tỉnh Phú Thọ thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
 và Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) của Đảng ủy VKS tỉnh
 

Qua 05 năm triển khai thực hiện, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW gắn với Nghị quyết TW 4 (khoá XII) và Quy định số 08 – QĐ/TW. Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII), theo đó đảm bảo nguyên tắc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Song song với đó là việc chỉ đạo đổi mới sinh hoạt Chi bộ, việc tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng trình tự, thực chất. Triển khai có hiệu quả việc đăng ký, viết bài thu hoạch sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề được các Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó Bí Đảng uỷ Khối - Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) của Đảng uỷ VKSND tỉnh trong thời gian vừa qua đồng thời cũng biểu dương vai trò của đồng chí Bí thư Đảng uỷ về công tác lãnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết TW 4 góp phần có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, các Chỉ thị của BTV tỉnh ủy. Đảng uỷ Viện KSND tỉnh cần rà soát, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với nội dung liên quan đến Quốc phòng – an ninh, việc thực hiện Quy chế dân chủ. Đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 với những nội dung mang tính cụ thể như: kiểm tra Quy chế làm việc của các Chi bộ hoặc việc thực hiện nhiệm vụ của một số Đảng viên.

 
 
Đ/C Lưu Ngọc Trâm - Phó Bí Đảng uỷ Khối , Trưởng đoàn giám sát kết luận hội nghị 
 

Đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn giám sát đồng thời nhấn mạnh: Đảng uỷ Viện KSND tỉnh sẽ kịp thời tổ chức quán triệt các nội dung liên quan, yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc thực hiện, chủ động hoàn thiện các nội dung đã được Đoàn giám sát góp ý tại buổi làm việc. Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện KSND tỉnh tiếp tục chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới./.

                                                       

                                         Trần Trang - Phòng 15- Viện KSND tỉnh Phú Thọ.