VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị

03:31 - Thứ Sáu, 09/07/2021


          Sáng 8/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020  của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng 1,2,7,9,10; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND các huyện, thành, thị.

Phát biểu khai mạc hội nghị,  đồng chí Đỗ Đình Chữ - Bí thư Ban cán sự đảng – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 26- CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có ý nghĩa quan trọng. Việc quán triệt triển khai Chỉ thị số 26- CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04- HD/TW của Ban Bí thư giúp các C ơ quan tố tụng thực hiện đồng bộ, chính xác, thống nhất đạt mục tiêu bảo vệ pháp luật, giữ vững ổn định chính trị.

Đ/C Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị

Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Tho đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW như: Sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Cơ sở chính trị, pháp lý về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, của cấp ủy, cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên…

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Bí thư Ban cán sự đảng – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Đây là nội dung quan trọng, cần thiết đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm và sớm cụ thể hoá các nội dung của chỉ thị vào thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tiếp thu những nội dung đã được quán triệt tại hội nghị, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

                                                                         Thu Trang – Phòng TCCB