VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021

02:02 - Thứ Hai, 21/06/2021

Ngày 18/6/2021, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó viện trưởng, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có Lãnh đạo viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện. 

 
 

 Đ/C Chánh văn phòng VKS tỉnh thông qua kết quả công tác KS 6 tháng đầu năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành về công tác tư pháp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức quản lý, đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác của Ngành; Đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố VKS có văn bản yêu cầu xác minh giải quyết nên không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng điều tra được nâng lên, đã đề ra 537 bản yêu cầu điều tra/513 vụ án khởi tố mới; Tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 100%; Tích cực chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT rà soát án, tin báo tạm đình chỉ điều tra, xác minh, phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn chung trong việc giải quyết án, tin báo tạm đình chỉ. Các chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản đã hoàn thành và một số chỉ tiêu đã vượt, số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị đã được nâng lên. Tổng số VKS 2 cấp đã hoàn thành 69 cuộc Kiểm sát trực tiếp, ban hành 19 kháng nghị và 99 kiến nghị trong tất cả các lĩnh vực (trong đó có 22 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan trong công tác phòng ngừa tội phạm). VKS 2 cấp đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng và đưa ra xét xử 06 vụ án theo thủ tục rút gọn, giải quyết 18 vụ án trọng điểm, tổ chức 88 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự (trong đó có 4 phiên tòa hình sự được ghi âm ghi hình tổ chức rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến 2 cấp), nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; Số hóa hồ sơ được 114 vụ án hình sự và 66 vụ án dân sự. Qua công tác kiểm sát, VKS tỉnh đã ban hành 16 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với 10 vụ án hình sự đối với các đơn vị VKS cấp huyện, góp phần nâng cao chất lượng về công tác tư pháp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ còn một số hạn chế như chất lượng kiến nghị một số lĩnh vực giảm, chất lượng, hiệu lực của một số kiến nghị còn chưa cao, nhiều dạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra mặc dù đã được kiến nghị nhiều lần và một số chỉ tiêu nghiệp vụ không thực hiện được.

 
 
Đ/C Phạm Thị Kim Hoa - Phó viện trưởng VKS tỉnh giải đáp vướng mắc nghiệp vụ

         Tại hội nghị có 15 ý kiến tham luận của các đơn vị, đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp, kiến nghị khắc phục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021.

 
 

Đ/C Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKS tỉnh kết luận hội nghị

         Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh: Năm 2021, toàn ngành KSND triển khai công tác trong bối cảnh rất đặc biệt như Đại hội Đảng, Bầu cử, dịch covid bùng phát…nên đơn thư khiếu kiện nhiều, phần nào đã ảnh hưởng đến các cấp các ngành, trong đó có ngành Kiểm sát phải tạm dừng một số biện pháp cưỡng chế, một số hoạt động trong tố tụng hình sự…Nhưng với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo viện và sự nỗ lực của mỗi cán bộ Kiểm sát viên, sự uy tín trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án đối với các cơ quan tư pháp, đã phối hợp tốt để thực hiện nhiệm vụ. Công tác giải quyết án Dân sự, Hành chính được lãnh đạo Viện quan tâm về lãnh chỉ đạo, ưu tiên về con người nên đã có sự chuyển biến tích cực, đã tổ chức tốt hội nghị sơ kết 5 năm thi hành BLTTDS. Công tác thi hành án dân sự bắt đầu thực chất, hiệu quả, đã thực hiện đi sâu vào từng vụ việc, đôn đốc cụ thể từng việc. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ được phân công, các chỉ tiêu nghiệp vụ tiếp tục phải được thực hiện trong năm và phải thực chất. Chất lượng kiến nghị, kháng nghị đã có nhiều chuyển biến… Phát huy kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2021 các đơn vị cần tập trung làm tốt và hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đã đề ra; Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tư pháp để giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn tồn đọng; Tăng cường ứng dụng công nghệ trong tin trong hoạt động của ngành nhất là trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành, số hóa hồ sơ và việc thực hiện phần mềm sổ thụ lý điện tử của ngành; Nâng cao chất lượng việc thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ nhất là đối với những vụ án bị sửa, bị hủy. Các phòng nghiệp vụ tham gia giải quyết các vụ án sẽ rút kinh nghiệm trực tiếp đối với cấp dưới trong những trường hợp cụ thể cần phải phổ biến rộng qua hội nghị trực tuyến; Luôn đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu qủa các khâu công tác kiểm sát, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt; Tăng cường công tác “hướng về cơ sở” thông qua hoạt động kiểm tra nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn công tác quản lý, giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

                                                                                           Hoàng Việt – VPTH                                                                                                                       

Một số hình ảnh các điểm cầu trực tuyến

 
 
 
14 điểm cầu 
 
 
 
Điểm cầu VKSND tỉnh
 
 
 
Đ/C Trưởng phòng 1 tham luận
 
 
 
Đ/C Trưởng phòng 8 tham luận 
 
 
 
Đ/C Trưởng phòng 9 tham luận 
 
 
 
Đ/C Trưởng phòng 15 tham luận