Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I năm 2021

02:35 - Thứ Hai, 01/03/2021

Nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho Quý II/2021. Ngày 26/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát  Quý I năm 2021.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện. 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Hồng – Chánh văn phòng VKSND tỉnh  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021 của VKSND 2 cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch số 19/KN-VKS-VP ngày 13/01/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2021.

 
 
 
Đ/C Chánh văn phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021

Quý I/2021, VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã tập trung thực hiện tốt việc triển khai công tác năm 2021, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị và đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021. Tại Hội nghị, những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị đã được các phòng nghiệp vụ và các đồng chí Lãnh đạo Viện trả lời, hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Để công tác thi đua khen thưởng năm 2021 các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt chất lượng cao, tại Hội nghị đồng chí Chánh văn phòng - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND và triển khai phát động các phong trào thi đua năm 2021 đến VKS 2 cấp.

 
 
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKS tỉnh chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung như: Các đơn vị cần nắm chắc các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và Bảng chỉ tiêu chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2021 của Ngành KSND để hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Tập trung, chú trọng và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính. Giao cho Phòng 9 tham mưu, xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án tỉnh Phú Thọ trong việc tiếp cận hồ sơ để kiểm sát giải quyết các vụ án Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính được nhanh chóng, thuận lợi (Tại hội nghị đ/c Viện trưởng đã biểu dương đơn vị VKSTP Việt Trì, Phù Ninh đã xây dựng và ký kết được quy chế phối hợp trong khâu công tác này); Yêu cầu các đồng chí được phân công công tác thực hành quyền công tố phải thực sự thay đổi nhận thức trách nhiệm công tố, tập trung nghiên cứu, giải quyết án đúng thời hạn, đúng pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt dẫn đến phải đình chỉ vì không phạm tội; Thực hiện nguyên tắc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, người đứng đầu cần đề cao tính gương mẫu, phải sâu sát với công việc, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và nắm bắt từng vụ - việc, đôn đốc gắn với kiểm tra; Để công tác thi đua – khen thưởng năm 2021 đạt hiệu quả, chất lượng cao, giao cho Phòng thanh tra – khiếu tố thực thi nhiệm vụ thanh tra các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2020 đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt danh hiệu “ tập thể lao động xuất sắc năm 2020”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa công văn (không mật) qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, giao cho Văn phòng tổng hợp kiểm tra việc truy cập phần mềm Quản lý văn bản của các đơn vị; Cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa hồ sơ, nhất là sử dụng số hóa hồ sơ tại các phiên tòa. Quan tâm công tác quản lý cán bộ, kỷ cương, kỷ luật nội bộ, văn hóa công sở, phòng ngừa tiêu cực, những trường hợp vi phạm kỷ luật trong ngành thì đồng chí đứng đầu phải chịu trách nhiệm; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

 
 

 

Toàn cảnh hội nghị

  

 

                                                                                                                                                  Hoàng Việt – VPTH