VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

02:19 - Thứ Hai, 04/01/2021

Thực hiện công văn hướng dẫn số 5582/VKSTC-V15 ngày 10/12/2020 của VKSND tối cao về việc thực hiện chế độ đối với Hợp đồng lao động công văn số 5655/VKSTC-V15 ngày 17/12/2020 của VKSND tối cao về việc hướng dẫn ký hợp đồng lao động làm công việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

 
            Ngày 04/01/2021, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai cho Người lao động trong toàn ngành Kiểm sát Phú Thọ về thực hiện chế độ đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ; Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Công Thuận -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Trần Văn Hồng - Chánh Văn phòng  và 42 Người lao động trong ngành Kiểm sát Phú Thọ.
 
 

 Đ/C Vũ Công Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ triển khai văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã thông qua và giải thích chi tiết cho toàn thể người lao động nắm rõ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT/BNV ngày 14/5/2019 của  Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, kể từ ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện việc áp dụng hình thức trả lương mới cho người lao động, dẫn đến một số thay đổi so với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

 
  
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt việc thực hiện ký hợp đồng lao động

            Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt đến toàn thể người lao động Luật công chức, viên chức, cũng như quyền và nghĩa vụ của người lao động ở từng vị trí việc làm trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh việc ký Phụ lục hợp đồng mới đều đảm bảo tiền lương của Người lao động theo Nghị định 68 sang Hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP là nhằm thực hiện mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định Chính phủ và Hướng dẫn của Ngành; đồng thời việc chuyển đổi tiền lương tối thiểu vùng đảm bảo toàn bộ Người lao động ở VKSND hai cấp trong tỉnh đều bằng mức lương tối thiểu vùng hoặc cao hơn mức tổng thu nhập tiền lương hiện hưởng của Người lao động.

Kết thúc buổi ký hợp động, toàn thể Người lao động đều vui mừng khi được ký Phụ lục hợp đồng theo Nghị định mới, mức lương được nâng lên theo mức lương tối thiểu vùng, vì phần nào tăng thêm thu nhập giúp trang trải cuộc sống, giúp cho người lao động yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến, phục vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 
 
 

Hoàng Việt / VPTH