VKSND tỉnh Phú Thọ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng Kiểm sát thi hành án

08:23 - Thứ Tư, 09/12/2020

Được sự đồng ý của Viện KSND tối cao, ngày 07/12/2020, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng Kiểm sát thi hành án cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ  tại VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ.

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Vụ 16, Vụ 8, Vụ 11 VKSND tối cao, Trường đại học Kiểm sát Hà Nội ; Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, cùng các đồng chí  Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ thi hành án tại VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ.

 
 
 
Đ/C Nguyễn Đăng Khoa – Phó viện trưởng VKSND tỉnh khai mạc lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng – Trưởng ban chỉ đạo lớp học đã phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề gắn với hoạt động thực tiễn công tác Kiểm sát tại tỉnh Phú Thọ nhất là trong điều kiện các cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định mới tại các đạo luật về tư pháp hình sự đặc biệt là luật thi hành án hình sự, luật thi hành án dân sự, quy định mới về hệ thống kê toán trong thi hành án dân sự. Do đó, đồng chí đã quán triệt và yêu cầu các cán bộ, kiểm sát viên hai cấp nghiêm túc học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học, tập trung thảo luận để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ nhận thức đến thực tiễn công tác để bảo đảm việc bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí giảng viên của Trường đại học Kiểm sát, đại diện lãnh đạo Vụ 8, vụ 11, vụ 16 VKSND tối cao trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng khóa học sẽ đạt kết quả cao.

 
 
 
T.S Đinh Hoàng Quang – Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giới thiệu Chuyên đề 1

Lớp bồi dưỡng kỹ năng Kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề trọng tâm như: Những điểm mới của Luật thi hành án hình sự năm 2019; Kỹ năng kiểm sát thi hành án hình sự; Giới thiệu nghiệp vụ kế toán thi hành án; Kỹ năng kiểm sát hoạt động thu chi tiền thi hành án; Kỹ năng kiểm sát việc kê biên, thẩm định giá và bán đầu giá tài sản, thời gian học tập là 5 ngày, kể từ ngày 07/12/2020.

 
 
 
 
 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

 

                                                  Hoàng Việt/VPTH