Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 09 tháng đầu năm 2020

07:46 - Thứ Hai, 14/09/2020

Nhằm kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2020, giải đáp các vướng mắc, đề ra phương hướng – nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong quý IV năm 2020. Ngày 11/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát 09 tháng đầu năm 2020.

Tham dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó viện trưởng, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có Lãnh đạo viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện. 

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

          Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Chánh văn phòng VKSND tỉnh thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020 (từ 01/12/2019 đến 31/08/2020) của VKSND 2 cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch số 01/KN-VKS-VP ngày 02/01/2020 của  Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2020.

 

Đ/C Chánh văn phòng thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị

Trong 9 tháng đầu năm 2020, VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã tập trung thực hiện tốt việc triển khai công tác năm 2020, kết quả đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu công tác kiểm sát như: Đề ra 833 bản yêu cầu điều tra/ 864 vụ án khởi tố mới, đã ban hành 143 kiến nghị, 42 kháng nghị (trong đó chất lượng kháng nghị về hình sự và dân sự đã được nâng cao, 100% kháng nghị của VKS được tòa án chấp nhận), hoàn thành 142 cuộc kiểm sát trực tiếp (đã ban hành kết luận), 11/15 đơn vị đã hoàn thành 100% việc tiến hành trực tiếp và tham gia hỏi cung bị can,  12/15 đơn vị đã phối hợp tốt việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự - dân sự, qua đó cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành một số chỉ tiêu, đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thành trong quý IV năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận và giải đáp về những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất giải pháp, phương hướng để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng cuối năm.

 

Đ/C Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung như: Các đơn vị đã hoàn thành cơ bản về các chỉ tiêu đề ra, nhiều đơn vị đã có sáng kiến cách làm thiết thực nhằm tiến hành công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố hiệu quả, tuy nhiên một số chỉ tiêu ở một số đơn vị còn thấp, hạn chế và chưa đồng đều giữa các đơn vị cấp huyện. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Viện trưởng cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cần quan tâm một cách toàn diện hơn nữa công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đối với án dân sự, HC-KDTM ở cả 02 cấp, thông qua việc triển khai cuộc thi viết bài phát biểu của kiểm sát viên về dân sự, HC-KDTM để thay đổi tư duy đối với khâu công tác này. Hiện nay, công tác kiến nghị, kháng nghị đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa đang là điểm khó mà bản thân từng đơn vị cần khắc phục để nâng cao hơn nữa vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị ở cả 02 cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác tổng hợp và báo cáo, nâng cao chất lượng báo cáo, báo cáo phải có điểm nhấn, thể hiện được vai trò lãnh chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, ngoài thanh tra theo kế hoạch còn thanh tra đột xuất nhằm tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm hiện nay. Đối với công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm, lãnh đạo viện sẽ cân nhắc việc đổi mới nhằm hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt, đối với công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện nghiêm túc, nhất quán, thực chất và đánh giá thi đua gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Có thể nói việc đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ nhằm tạo ra mặt bằng chung giữa các đơn vị trong toàn tỉnh từ đó xây dựng được một lực lượng lãnh đạo cán bộ trẻ có trình độ, khả năng hướng dẫn các đơn vị vận dụng pháp luật phù hợp với tình hình hiện tại của địa phương. Từ đó, đạt được mục tiêu nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trong tỉnh vào thời gian tới.

 

                     Kiều Trang - VPTH