VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

02:59 - Thứ Ba, 16/06/2020

Ngày 15/6/2020, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ  - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 13 điểm cầu tại Viện kiểm sát cấp huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ngành Kiểm sát Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo triển khai, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương. Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức quản lý, đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác của Ngành đã đề ra; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố VKS có văn bản yêu cầu xác minh giải quyết nên không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố; Tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 100%; Các chỉ tiêu công tác năm 2020 cơ bản đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đã vượt; Số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị đã được nâng lên. Tổng số VKS 2 cấp đã hoàn thành 81 cuộc Kiểm sát trực tiếp, ban hành 27 kháng nghị, 95 kiến nghị trong tất cả các lĩnh vực (trong đó có19 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan trong công tác phòng ngừa tội phạm). VKS 2 cấp đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng và đưa ra xét xử 09 vụ án theo thủ tục rút gọn, giải quyết 08 vụ án trọng điểm, tổ chức 53 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

 
 

Đồng chí Nguyễn Thị Long Hà- Trưởng Phòng 9 phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị có 08 ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đạt được của đơn vị; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp, kiến nghị khắc phục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020.

 

Đ/C Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận hội nghị

         Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao... Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: Chất lượng thực hành quyền công tố của một số đơn vị, một số vụ việc còn hạn chế; nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc số hóa hồ sơ vụ án; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ còn chậm… Để kết quả công tác năm 2020 hoàn thành đạt chất lượng và chỉ tiêu đề ra, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu qủa các khâu công tác kiểm sát, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường tính chủ động khi thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Nội chính, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh phải thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời VKS cấp huyện phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị, kháng nghị có chất lượng. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh việc thay đổi nhận thức về trách nhiệm công tố trong kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như giai đoạn điều tra, Kiểm sát viên cần tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn đầu chứ không chỉ là hoạt động kiểm sát điều tra đơn thuần; các đơn vị cần quan tâm giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội vụ trong toàn ngành kiểm sát Phú Thọ.

                                                                                                Thùy Linh - VPTH