VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

09:02 - Thứ Năm, 16/01/2020

                     Ngày 13/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân tỉnh và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban nội chính Tỉnh ủy và đại diện của các cơ quan trong khối tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hội nghị Triển khai công tác kiểm sát năm 2020

          Đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2020, đơn vị cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc Hội và Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

 

 

Đ/C Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

          Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phấn đấu trong năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc Hội đề ra tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ, lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

 

 

Đ/C Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND Phú Thọ tiếp thu ý kiến chỉ đạo

của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

          Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đồng chí Đỗ Đình Chữ yêu cầu các đồng chí là Trưởng các đơn vị cấp Phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị mình đảm bảo sát thực, ngắn gọn, hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Lấy công tác tổ chức cán bộ là trọng tâm; là nguồn lực để ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát; áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả. Đổi mới trong công tác thanh tra, giảm thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đảm bảo công tác kiểm tra là thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, phó Viện trưởng, của Trưởng phó phòng, có sự phối kết hợp giữa công tác thanh tra và công tác kiểm tra. Trong công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các đơn vị cấp Phòng thuộc khối chuyên môn cần nghiên cứu và nắm rõ các chỉ tiêu về chuyên môn nghiệp vụ được Quốc Hội giao cho Viện kiểm sát tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội; Chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm có định hướng cụ thể khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.

 

          Với rất nhiều nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong năm 2020; đồng chí Đỗ Đình Chữ tin tưởng và mong rằng Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ sẽ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt phương châm “đoàn kết, đổi mới- trách nhiệm, kỷ cương- thực chất, hiệu quả” để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hình ảnh, vị thế vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 


 


 


 
 
                    Lãnh đạo VKSND tối cao và Tỉnh ủy Phú Thọ trao cờ Ngành cho tập thể VKSND tỉnh và
                                 các Huân chương, Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc
                                                               trong công tác Kiểm sát năm 2019 

  

                                                Quách Như Hoa – Phòng 15