VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; phiên tòa rút kinh nghiệm”

08:39 - Thứ Hai, 26/08/2019

         Ngày 20/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Dự án JICA của Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm”
 
         Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông MATSUO Nobuhiro – công tố viên, chuyên gia pháp luật, Dự án JICA pháp luật 2020, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự, VKSND tối cao, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, cùng 120 đại biểu là Kiểm sát viên, kiểm tra viên VKS hai cấp tỉnh Phú Thọ làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự. 
 
 
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ 
phát biểu và khai mạc hội thảo
 
         Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đưa ra nhiều giải pháp cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của một số đơn vị để nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại Phiên tòa hình sự, như chuyên đề: “Nâng cao kỹ năng thực hành quyên công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm – Phòng 2”; “Nâng cao kỹ năng thực hành quyền và kiểm sát xét xử của KSV tại phiên tòa phúc thẩm hình sự - Phòng 7; “Kinh nghiệm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án cố ý gây thương tích - VKS Hạ Hoà; “Kỹ năng kiểm sát xét xử và tranh tụng tại phiên tòa hình sự và phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm – VKSTP Việt Trì; “Kỹ năng luận tội tại phiên tòa hình sự và phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm – VKS Lâm Thao; “Nâng cao số lượng, chất lượng tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp – VKS Thanh Thủy. Các chuyên đề đã làm rõ lý luận chung về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm – phúc thẩm, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vai trò của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, phúc thẩm hình sự trong những năm gần đây; đưa ra các giải pháp để nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao kỹ năng luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự, kỹ năng trong xây dựng phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm…..
 
 
Chuyên gia pháp lý dự án JICA phát biểu kỹ năng tranh tụng của 
Công tố viên Nhật Bản
 
         Cũng tại Hội thảo, các đại biểu được nghe chuyên gia pháp lý dự án JICA phát biểu về kỹ năng tranh tụng từ góc nhìn của Công tố viên Nhật Bản. Bài phát biểu đã thể hiện khái quát nhất về Phiên tòa hình sự tại Nhất Bản cũng như kỹ năng tranh tụng từ góc nhìn của công tố viên Nhật Bản. Qua đó Công tố viên Nhật Bản đã nhấn mạnh quan điểm Kỹ năng tranh tụng là gì? Kiểm sát viên cần nâng cao kỹ năng như thế nào? Những gì có thể được coi là kỹ năng tranh tụng? Kỹ năng tranh luận và chứng minh cái gì? Chứng minh như thế nào? Hỏi cái gì và hỏi như thế nào?... công tố viên Nhật Bản cũng đã đưa ra những ví dụ cụ thể về phiên tòa hình sự tại Nhật Bản để những người tham dự Hội thảo có thể nắm bắt và hình dung được một cách đầy đủ nhất về Phiên tòa hình sự tại Nhật Bản cũng như những kỹ năng cơ bản nhất của một Công tố viên Nhật Bản. 
 
 
 
 
Toàn cảnh hội thảo
 
         6 chuyên đề tham luận của hội thảo tạo nên sự hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn về thực trạng hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, qua đó nhằm làm rõ thông điệp của đề tài “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm”. Từ đó giúp mỗi cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên của Ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ ở cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm nhận thức rõ hơn về chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nói riêng. Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự là chủ trương đúng đắn của VKSND tối cao đã chỉ đạo VKS địa phương trong những năm qua. Qua đó, cho thấy phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những phương thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ đạt hiệu quả một cách hữu hiệu và tiết kiệm nhất để nâng cao kỹ năng của KSV khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử tại phiên tòa, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của VKS trong việc giải quyết các vụ án hình sự trong bối cảnh đổi mới, cải cách hoạt động tư pháp đã và đang đặt ra hiện nay.
 
 
                                                                                                            Quý Hằng – VKS tỉnh Phú Thọ