Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022

08:33 - Thứ Tư, 05/06/2019

         Phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Hội liên hiệp phụ nữ với Công an, Viện kiểm sát và Tòa án trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. 
 
         Ngày 28/5/2019, Hội liên hiệp phụ nữ, Công an, Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh Phú Thọ tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, giai đoạn 2019-2022. Tham dự buổi hội nghị ký kết có đồng chí Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo của 3 ngành tư pháp Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh Phú Thọ. 
 
         Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nhấn mạnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp là sự kiện hưởng ứng Chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Mục đích của Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.
 
 
Đ/C Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phát biểu 
 
         Chương trình phối hợp giữa 4 cơ quan trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái giai đoạn 2019 – 2022 sẽ tập trung vào các nội dung chính, như: Phối hợp trong công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; truyền thông, định hướng dư luận xã hội đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; giám sát các hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp và công chức ngành tòa án, kiểm sát, công an; phối hợp xây dựng tài liệu liên quan đến việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái...
 
         Với trách nhiệm của mình, Viện kiểm sát tỉnh sẽ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về vụ án, vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái mà VKSND thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp khi có yêu cầu của Hội liên hiệp phụ nữ; kịp thời chỉ đạo việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em gái khi có kiến nghị, yêu cầu của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
 
Lãnh đạo 4 ngành ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022
 
         Chương trình phối hợp có ý nghĩa tích cực trong thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; nâng cao khả năng nhận biết về bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái.
 
 
 
 
                                                                                                                               Phòng TKTP & CNTT