VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức HN tập huấn hướng dẫn về “Số hóa hồ sơ” đối với VKS 2 cấp.

04:41 - Thứ Tư, 29/05/2019

         Thực hiện chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát tối cao về Công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, trong đó việc triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng trong ngành kiểm sát nhân dân là một trong những nhiệm vụ của Ngành. Thông qua việc số hóa tài liệu, hồ sơ vụ án và xử lý thành công vụ án Tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet trong thời gian vừa qua, VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành việc “số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, dân sự tại VKS 2 cấp và cũng xác định đây là một trong những khâu đột phá, trọng tâm của ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ 
khai mạc hội nghị
 
         Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 29/05/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn tại chỗ về “số hóa hồ sơ” cho hơn 60 cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên thuộc VKS 2 cấp. Phát biểu tại hội nghị, đ/c Đỗ Đình Chữ - Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin về số hóa hồ sơ là để giúp cho người tiến hành tố tụng có thể nghiên cứu, khai thác, cập nhật tài liệu bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào hồ sơ giấy; phục vụ tối đa cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa; lưu trữ gọn gàng, được lâu, tránh mối mọt và phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành như việc lãnh đạo đơn vị dễ dàng tiếp cận hồ sơ... Thông qua hội nghị này giúp cho các đồng chí có thể biết được cách thức, phương pháp số hóa tài liệu, hồ sơ nhằm áp dụng vào các vụ án hình sự, dân sự; đảm bảo mỗi đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên sẽ trở thành nòng cốt cho hoạt động số hóa hồ sơ trong thời gian tới.
 
         Tại Hội nghị, đ/c Lê Xuân Lộc – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã thuyết trình, hướng dẫn về phương pháp thực hiện “Số hóa hồ sơ ” trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Sau một ngày hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện “Số hóa hồ sơ”, hầu hết kiểm sát viên, kiểm tra viên của VKS 2 cấp đã thao tác, ứng dụng cơ bản thành thạo việc thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, dân sự.
 
 
 
Đ/C Lê Xuân Lộc – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ thuyết trình, hướng dẫn
về phương pháp thực hiện “Số hóa hồ sơ vụ án”
 
         Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc xác định đây là một việc làm cần thiết, phục vụ tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cần được thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát Phú Thọ. Vì vậy, bản thân mỗi đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên cần tự mình học hỏi, nghiên cứu tài liệu và kiến thức đã học tập trong buổi hội nghị này nhằm áp dụng việc “số hóa hồ sơ” vào công tác nghiệp vụ trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí đã được tập huấn, tiếp tục truyền đạt những nội dung được học tập cho toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị mình để việc ứng dụng “số hóa hồ sơ” được áp dụng sâu rộng trong toàn ngành. 
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Đinh Diễm Kiều Trang - Phòng TKTP & CNTT VKS tỉnh Phú Thọ