Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2018

02:01 - Thứ Hai, 05/11/2018

         Chiều ngày 02/11/2018, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện hành chính quốc gia tổ chức Lễ Bế giảng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2018.
 
         Tham dự lễ bế giảng có các đồng chí đại diện Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao, Vụ quản lý đào tạo trường Học viện hành chính Quốc Gia, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, cùng 181 học viên là cán bộ, công chức VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ.
 
         Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên cho cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ với tổng số 181 học viên được khai giảng tháng 8/2018. Đây là lần đầu tiên Học viện Hành chính Quốc gia - một trong những trung tâm hàng đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cả nước về trực tiếp giảng dạy tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Qua chương trình đào tạo của Học viện, đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp được trang bị rất nhiều kiến thức về lĩnh vực quản lý nhà nước, những kỹ năng và kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch trong tổ chức; kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, đánh giá thực thi công vụ cũng như kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và các kỹ năng hành chính... Việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu thiết thực trong thực thi công vụ của học viên thuộc các lĩnh vực công tác khác nhau.
 


Đ/C Lê Phương Thúy – Phó ban quản lý bồi dưỡng Học viện hành chính Quốc Gia 
đánh giá tổng kết khóa học


 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu bế giảng khóa học
 
         Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 19 học viên xếp loại giỏi và 162 học viên xếp loại Khá. Tại buổi lễ, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Học viện hành chính quốc gia đã trao Chứng chỉ và Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “ Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, của ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ năm 2018 diễn ra cùng với thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, một Nghị quyết hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Để “gắn lý luận với thực tiễn”,“học đi đôi với hành” góp phần tích cực đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống và đạt được kết quả tích cực, đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, bảo vệ pháp chế. Đồng chí cũng đề nghị, sau khi kết thúc khóa học, mỗi học viên phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong thực hiện công tác; luôn có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên trau dồi, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong từng giai đoạn. 
 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ
 
 
 
Toàn cảnh Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính



Trao giấy khen cho các học viên lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính 
có thành tích xuất sắc trong học tập
 
 
Trao giấy khen cho các học viên lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên
có thành tích xuất sắc trong học tập
 
 
 
 
                                                                                                   Như Hoa – phòng 15 VKSND tỉnh Phú Thọ