Hội nghị tập huấn Luật hình sự sửa đổi, bổ sung và đề án năm 2017

04:23 - Thứ Hai, 25/12/2017

            Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Viện KSND tối cao về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Ngày 22/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); một số vấn đề về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong TTHS và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Đề án “Nâng cao năng lực thực hành quyền công tố kiểm sát tố giác tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ” nhằm quán triệt những nội dung quy định mới và những vấn đề quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong các luật, Bộ luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 để Viện KSND hai cấp nắm bắt, triển khai thực hiện phục vụ công tác và nâng cao chất lượng Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 01 ngày.
 
            Tới dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí đại biểu đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy; Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Hương - Bí thư Ban cán sự Đảng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng; các Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện, thành, thị và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ. 
 
            Tại Hội nghị, trong buổi sáng các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã trình bày một số điểm mới trong phần các tội phạm cụ thể và một số vấn đề quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát quy định trong BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017); một số vấn đề về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong TTHS và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đặc biệt trong buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ là thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp tham gia xây dựng đề án trình bày cụ thể nội dung Đề án “Nâng cao năng lực thực hành quyền công tố kiểm sát tố giác tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ” . Đây là đề án quan trọng đặc biệt vì nội dung của 06 chuyên đề trong phạm vi Đề án là nhằm đến mục tiêu cao nhất và cũng là khâu còn yếu của đội ngũ Kiểm sát viên của ngành kiểm sát là vấn dề chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự đúng như kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh chỉ ra.
 
            Đợt tập huấn chuyên sâu BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thực hành quyền công tố kiểm sát tố giác tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan trực tiếp và chi phối nhiều lĩnh vực công tác của các cơ quan tư pháp của tỉnh nói chung và Viện KSND tỉnh Phú Thọ nói riêng. Những đạo luật này là cơ sở pháp lý để Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và Đề án hình sự này được thực hiện từ năm 2017 - 2019 nhằm đổi mới một cách căn bản, sâu sắc về xác định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở tỉnh Phú Thọ, qua đó để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn của Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu mới của Ngành Kiểm sát cũng như đòi hỏi, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân trước yêu cầu cải cách tư pháp và để xây dựng các văn bản liên ngành Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát- Toà án tỉnh tại Phú Thọ để thống nhất chỉ đạo thực hiện những vấn đề phát sinh, những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015.
 
Một số hình ảnh của Hội nghị :
 
 
 
Toàn cảnh hội nghị 
 
 
Đồng chí Đoàn Minh Hương – Viện trưởng truyền đạt những nội dung cơ bản của 
BLHS, sửa đổi, bổ sung
 
 
Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng truyền đạt những nội dung cơ bản một số vấn đề về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong TTHS và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 
 
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng trình bày nội dung Đề án hình sự
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hương Giang - VP VKS tỉnh