Khai mạc huấn luyện quân sự năm 2016

04:03 - Thứ Hai, 26/09/2016

 

 Khai mạc huấn luyện quân sự năm 2016 Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tiến hành chiến tranh nhân dân là một trong những quan điểm tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là nghệ thuật đồng thời là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc. Ngày nay trong điều kiện mới, chúng ta vẫn phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn diện để đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, mỗi đồng chí chúng ta phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong chiến tranh, trong tác chiến, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp hoạt động, tác chiến phù hợp, có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực lượng toàn dân đánh giặc, bao gồm cả lực lượng chính trị, lực lượng quân sự, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

 
Đ/c Đỗ Đình Chữ - Chỉ huy trưởng BCHQS VKSND tỉnh phát biểu khai mạc

            Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân quân tự vệ là một trong những lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và đấu tranh chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

           Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự quan tâm chỉ đạo toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ của Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kế hoạch và triển khai tốt các nội dung của Luật dân quân tự vệ đến mọi cán bộ, Đảng viên và nhân viên trong cơ quan.

             Năm 2016, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng, tiến hành rà soát củng cố lực lượng tự vệ theo quy định, xây dựng kế hoạch huấn luyện nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Ngày 14/9/2016 Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân đồng thời trang bị cho lực lượng tự vệ những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật, chiến thuật quân sự để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

 
Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh - Phó chỉ huy quân sự Thành phố Việt Trì phát biểu chỉ đạo

Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Khánh - Phó chỉ huy quân sự Thành phố Việt Trì; đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Về dự lễ khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ có các đồng chí trong Ban chỉ đạo huấn luyện; Các đồng chí giảng viên của Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì; các đồng chí đại diện cho các đoàn thể Công đoàn, Hội luật gia, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên; Trưởng các phòng nghiệp vụ cùng toàn thể 22 chiến sỹ tự vệ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đỗ đình Chữ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của đồng chí Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Trọng Khánh - Phó chỉ huy quân sự Thành phố Việt Trì  phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc và giao nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo

Thứ nhất: Sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ cơ quan đơn vị, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thông qua đợt huấn luyện, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo để có biện pháp, phương pháp giải quyết mềm dẻo đúng pháp luật đối với những tình huống khiếu kiện đông người, phân hoá các đối tượng chủ mưu cầm đầu, quá khích để xử lý nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn về tài sản của cơ quan đơn vị.

Thứ hai: Phối hợp với các đơn vị quân đội nhân nhân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tài sản tài liệu của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trong cơ quan, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

Thứ tư: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh.

Thứ năm: Thông qua đợt huấn luyện mỗi chiến sỹ tự vệ phải rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong sinh hoạt và trong công tác. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà VKSND tối cao giao cho. Tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thứ sáu: Kết thúc đợt huấn luyện phấn đấu đạt kết quả cao trong việc học tập chính trị và huấn luyện quân sự.

  Thay mặt cho lực lượng tự vệ chiến sỹ Nguyễn Tú Nam phát biểu xin hứa thực hiện tốt trong quá trình huấn luyện nhưng nội dung sau:

Đ/c Nguyễn Tú Nam thay mặt chiến sỹ tự vệ phát biểu xin hứa trong huấn luyện

            Một là, Chấp hành tốt các nội dung, chỉ tiêu mà kế hoạch huấn luyện đã đề ra. Phấn đấu huấn luyện hết các nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Tích cực học tập, rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, kỹ thật quân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng tự vệ  trong tình hình hiện nay.Quán triệt tốt phương châm chỉ đạo huấn luyện là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm địa bàn hoạt động của lực lượng tự vệ”.

            Hai là, Chấp hành nghiêm kỷ luật trong huấn luyện, đảm bảo tốt về thời gian và quân số tham gia huân luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí và trang bị trong quá trình luyện tập.

            Ba là, Phối hợp hiệp đồng tốt giữa cá nhân và tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Linh hoạt vận dụng các nội dung đã học vào thực tiễn nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong cơ quan đơn vị.

            Bốn là, Phấn đấu kết thúc đợt huấn luyện, kiểm tra đánh giá đạt kết quả: Về chính trị 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% khá giỏi trở lên. Về quân sự 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% khá giỏi trở lên.

  

Toàn cảnh buổi khai mạc

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát Phú Thọ tin rằng, thông qua đợt huấn luyện này sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chủ động, sáng tạo phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong cơ quan và trên địa bàn; Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
 

 Hoàng Phúc Thọ - Phòng 8