Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS, Hành chính đối với VKS các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”

08:06 - Thứ Tư, 18/05/2016

Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đối với Viện kiểm sát các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”

         Ngày 10/5/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ phối hợp với Vụ 11 - VKSNDTC và Dự án JICA - Nhật Bản tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đối với Viện kiểm sát các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”. Tiến sỹ Lê Hữu Thể - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao dự và chỉ đạo hội thảo.
 
TS Lê Hữu Thể- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Hội thảo
 
         Tham dự hội thảo có hơn 160 đại biểu đến từ các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân 16 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; đại diện các cơ quan ban, ngành tỉnh Phú Thọ; Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân - Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Phú Thọ.
         Hội thảo đã làm rõ hơn nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ của công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát; đánh giá thực trạng những khó khăn vướng mắc, tồn tại, vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian vừa qua và thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát 16 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Đồng thời đưa ra nhóm giải pháp nhằm trang bị kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ, một mặt nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, mặt khác để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.
         Tại Hội thảo đã nhận được những ý kiến tham luận có chất lượng, có tâm huyết từ các Vụ nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát các tỉnh và ý kiến tham luận đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. Các tham luận đều tập trung đánh giá thực trạng về hoạt động công tác kiểm sát thi hành án dân sự và những giải pháp, sáng kiến hay, thiết thực đóng góp vào nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.
 
 
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
           Hội thảo cũng đã được đón nghe ý kiến chỉ đạo của Tiến sỹ Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao về một số nội dung: 
         - Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa; chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nhất là Viện kiểm sát cấp huyện.
         - Cần có đánh giá nghiêm túc về thực trạng đội ngũ các bộ, kiểm sát viên làm khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự ở Viện kiểm sát các cấp để có những giải pháp kiện toàn, tăng cường nhân lực, trí lực cho khâu công tác này.
         - Vụ 11, Trường Đại học kiểm sát cần xây dựng chương trình tập huấn cụ thể theo từng chuyên đề chuyên sâu để tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên làm khâu công tác này cho Viện kiểm sát các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc cũng như cho toàn ngành.
         Thông qua cuộc hội thảo đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:
        - Cán bộ, kiểm sát viên làm khâu công tác kiểm sát phải thực sự tâm huyết với công việc; chủ động tham mưu cho Lãnh đạo viện về những vấn đề nghiệp vụ của khâu công tác này.
        - Lãnh đạo viện kiểm sát các cấp cần quan tâm hơn nữa đến khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính ngay từ vấn đề công tác cán bộ, cũng như về vấn đề nghiệp vụ. Thường xuyên chủ động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của khâu công tác này.
         - Tăng cường hơn nữa các hoạt động hội thảo trao đổi kinh nghiệp giữa các đơn vị trong ngành nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động thực tiễn.
                                                                                                                          (Phạm Thành Trung - Phòng 11 VKS tỉnh Phú Thọ)