Liên ngành Phú Thọ tập huấn các luật năm 2015 về hình sự

04:32 - Thứ Ba, 17/05/2016

Ngày 15/5/2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, liên ngành Công an-Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn các luật năm 2015 về hình sự. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Nội Chính, Văn phòng Tỉnh uỷ, Lãnh đạo 2 ngành cùng 550 cán bộ Công an và Kiểm sát tham dự.

 
Đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
         Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Trung tướng - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an giới thiệu về các nội dung mới trong Bộ luật Hình sự so với Bộ luật Hình sự hiện hành, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự mới so với Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự hiện hành; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ - Vụ trưởng vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự so với Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.
         Các luật về tư pháp hình sự được ban hành năm 2015 nêu trên đã kịp thời thể chế hoá đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI; thể hiện đúng tinh thần và cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013; kế thừa và phát triển những quy định còn phù hợp, bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc bất cập qua thực tiễn thi hành nhằm tạo ra cơ sở pháp lý thuận lợi cho công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Đồng thời, việc triển khai các đạo luật của Liên ngành Công an-Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ trước khi luật có hiệu lực thi hành góp phần bảo đảm các hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đúng pháp luật, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo cho từng cán bộ tư pháp đặc biệt là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp như Điều tra viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan tố tụng 2 cấp của tỉnh Phú Thọ hoạt động, vận hành đồng bộ, nhất quán, tuân thủ đúng các quy trình tố tụng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm…qua đó góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Phú Thọ.
    Toàn bộ Tài liệu nghiên cứu và học tập được đăng tại trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: vienkiemsattinhphutho.gov.vn
                                                                                                                                                                     (Lê Xuân Lộc - Phòng 2)