Khai trương trang thông tin điện tử VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ

08:53 - Thứ Tư, 27/04/2016

Khai trương trang thông tin điện tử VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ

             Ngày 22/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đi vào hoạt động. Lễ khai trương được tổ chức qua hình thức trực tuyến tới tất cả 13 điểm cầu tại 13 Viện kiểm sát các huyện, thành, thị. Điểm cầu chính tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

            Dự lễ khai trương có đồng chí Phan Quang Thao- Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Ban nội chính tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, công ty Viễn thông Phú Thọ; Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ, kiểm sát viên trung cấp, các đồng chí Viện trưởng VKS huyện, thành, thị và toàn thể cán bộ công chức, viên chức VKSND huyện, thành, thị có mặt tại 13 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

   

Đ/c Đoàn Minh Hương- Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ và đ/c Phan Quang Thao- Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tỉnh nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chuẩn bị cho việc thành lập và đi vào hoạt động của Trang thông tin điện tử, từ năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với VNPT Phú Thọ xây dựng trang thông tin điện tử (gọi tắt là trang web); ra quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử gồm 15 đồng chí; chuẩn bị các điều kiện về thủ tục pháp lý, cũng như xây dựng cơ sở vật chất, quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử. Sau một thời gian chạy thử nghiệm và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động, Trang thông tin điện tử đã bước đầu nhận được sự quan tâm của cán bộ, công chức trong toàn ngành, nhiều cộng tác viên đã tích cực tham gia viết tin, bài, kịp thời phản ánh những thông tin về hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp.

               Để trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ hoạt động đi vào chiều sâu và có hiệu quả, tại buổi lễ, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh đề nghị các tập thể, lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động viết tin, bài tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích đặt ra khi xây dựng trang thông tin điện tử; mỗi cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Phú Thọ phải là một cộng tác viên đắc lực của trang thông tin điện tử; đồng chí Viện trưởng giao nhiệm vụ cho Ban biên tập trang Web có trách nhiệm: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để lấy thông tin, tài liệu cần thiết về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Biên tập các tin, bài viết tuyền truyền kịp thời, chính xác, đảm bảo nội dung, hình thức tuyên truyền; Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo VKSND tỉnh về hoạt động của trang Web; Thực hiện các quy định về bảo mật và công tác lưu trữ theo quy định của Nhà nước và của Ngành Kiểm sát nhân dân. Ban biên tập hàng năm cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, bảo đảm hoạt động tuyên truyền được đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương của ngành Kiểm sát nhân dân.
               Phát biểu và nhấn nút khai trương trang thông tin tại buổi lễ, đồng chí Phan Quang Thao- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của VKSND tỉnh trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí đặc biệt lưu ý trách nhiệm của Ban biên tập Trang thông tin điện tử trong công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin, tích cực ra soát, kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật. Quá trình hoạt động, Ban biên tập cần mở rộng mạng mưới cộng tác viên, tuyên truyền viên làm phong phú nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
               Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có địa chỉ: vienkiemsattinhphutho.gov.vn, được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; góp phần tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; truyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; kết quả các mặt hoạt động, công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ; cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. góp phần thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát Phú Thọ.
               Việc xây dựng và đưa trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vào hoạt động là việc làm cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về một số biện pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong Ngành Kiểm sát nhân dân”, 

góp phần thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát Phú Thọ.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Lan Anh