Vụ thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác 2016

07:08 - Thứ Tư, 20/01/2016

Ngày 19/01/2016, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16). Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan Điều tra, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng tham dự hội nghị.

  

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong phát biểu chi đạo tại hội nghị

Ngày 19/01/2016, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16). Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan Điều tra, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng tham dự hội nghị.

 

Đ/c Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 do đồng chí Nguyễn Nho Chất, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng trình bày, thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân”, đồng thời tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Nhà nước và Ngành phát động. Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu choViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 05/01/2015 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Ngành, theo đó tiếp tục tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ công tác trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra như: phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  phong trào thi đua lập thành tích “Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2015), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm động viên khí thế thi đua của toàn Ngành; tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng, Luật tổ chức VKSND năm 2014 để nhận thức đúng đắn và đầy đủ những điểm mới của Luật và các văn bản có liên quan, gắn với học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, Vụ 16 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; phối hợp với Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác năm 2015, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và triển khai Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 trong toàn Ngành.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về công tác trọng tâm Thi đua - Khen thưởng năm 2016: Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Viện phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo; thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cùng “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II; phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" kết hợp với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá cao kết quả đạt được của Vụ Thi đua - Khen thưởng trong năm 2015. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị tập thể Vụ Thi đua - Khen thưởng triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ công tác của Ngành năm 2016, trong đó tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu hiệu quả cho Lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp với những quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; xây dựng và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản chấm điểm thi đua trong toàn Ngành. Đặc biệt, đơn vị phát động đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong thời gian tới.

Quốc Hưng