Giới thiệudanh bạ điện tử công vụ

DANH SÁCH HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ.

11:19 - Thứ Sáu, 26/05/2017

DANH SÁCH HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ - CÁ NHÂN THUỘC VKS 2 CẤP

DANH SÁCH HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ         

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 

 Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 Số máy thường trực: 0210.3846527

 Số Fax:                      0210.3847188

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án hình sự về án ninh, ma túy (Phòng 1)

   Điện thoại: 0210.3848736                                      Thư điện tử: vksphuthop1@phutho.gov.vn

Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án hình sự về kinh tế, chức vụ và trật tự xã hội   (Phòng 2)

Điện thoại: 0210.3846933                                      Thư điện tử: vksphuthop2@phutho.gov.vn

         Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm               án hình sự (Phòng 7)

  Điện thoại: 0210.3848727                                        Thư điện tử: vksphuthop7@phutho.gov.vn

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và   thi hành án hình sự (Phòng 8)

  Điện thoại: 0210.3848733                                    Thư điện tử: vksphuthop8@phutho.gov.vn

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ , việc dân sự, HNGĐ (Phòng 9)

  Điện thoại: 0210.3848731                                      Thư điện tử: vksphuthop9@phutho.gov.vn

Phòng KS việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

  Điện thoại: 0210.6254174                                    Thư điện tử: vksphuthop10@phutho.gov.vn

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

   Điện thoại: 0210.3847544                                      Thư điện tử: vksphuthop11@phutho.gov.vn

Phòng kiểm sát và giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp  (Phòng 12)

  Điện thoại: 0210.3848734                                Thư điện tử: vksphuthop12@phutho.gov.vn

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

    Điện thoại: 0210.6296668                                       Thư điện tử: vksphuthop15@phutho.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website)

  Điện thoại: 0210.6254162                                Thư điện tử:hoantn.vks@phutho.gov.vn

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

  Điện thoại: 0210.3848737 – 0212.6254172                Thư điện tử: vksphuthotk@phutho.gov.vn

Văn phòng tổng hợp

  Điện thoại: 0210.3846528 – 0210.3843420        Thư điện tử: vksphuthovp@phutho.gov.vn

 Thanh tra VKS tỉnh Phú Thọ

   Điện thoại: 0988979473                                          Thư điện tử: vksphuthott@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân TP Việt Trì

   Điện thoại: 0210.3846296                                    Thư điện tử: vksptviettri@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Phù Ninh

   Điện thoại: 0210.3829362                                    Thư điện tử: vksptphuninh@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Lâm Thao

   Điện thoại: 0210.3825793                                      Thư điện tử: vksptlamthao@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Tam Nông

   Điện thoại: 0210.3879125                                Thư điện tử: vkspttamnong@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân TX Phú Thọ

   Điện thoại: 0210.3820071                                      Thư điện tử: vkspttxphutho@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Đoan Hùng

      Điện thoại: 0210.3880247                                Thư điện tử: vksptdoanhung@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Thanh Ba

  Điện thoại: 0210.3885259                                       Thư điện tử: vksptthanhba@phutho.gov.vn 

        Viện kiểm sát nhân dân H. Hạ Hòa

   Điện thoại: 0210.3883136                                      Thư điện tử: vkspthahoa@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Thanh Sơn

  Điện thoại: 0210.3873214                                     Thư điện tử: vksptthanhson@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Yên Lập

   Điện thoại: 0210.3870135                                   Thư điện tử: vksptyenlap@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Cẩm Khê

  Điện thoại: 0210.3889154                                     Thư điện tử: vksptcamkhe@phutho.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân H. Thanh Thủy

   Điện thoại: 0210.3877105                                     Thư điện tử: vksptthanhthuy@phutho.gov.vn

 Viện kiểm sát nhân dân H. Tân Sơn

  Điện thoại: 0210.3615063                                     Thư điện tử: vkspttanson@phutho.gov.vn

 

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁ NHÂN 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đoàn Minh Hương

Viện Trưởng

huongdm.vks@phutho.gov.vn

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Viện Trưởng

  khoand.vks@phutho.gov.vn

Phạm Thị Kim Hoa

Phó Viện Trưởng

  hoaptk.vks@phutho.gov.vn

Đỗ Đình Chữ

Phó Viện Trưởng

  chudd.vks@phutho.gov.vn

Đỗ Văn Hiên

Chánh Thanh tra

  hiendv.vks@phutho.gov.vn

Lê Thị Kim Ánh

Trưởng Phòng 1

  anhltk.vks@phutho.gov.vn

Lê Xuân Lộc

Trưởng Phòng 2

  loclx.vks@phutho.gov.vn

Tạ Văn Dung

Trưởng Phòng 7

  dungtv.vks@phutho.gov.vn

Hoàng Phúc Thọ

Trưởng Phòng 8

  thohp.vks@phutho.gov.vn

Hoàng Văn Tuấn

Trưởng phòng 9

  tuanhv.vksphuninh@phutho.gov.vn

Nguyễn Thị Long Hà

Phó trưởng phòng 9

  hantl.vks@phutho.gov.vn

Đào Thị Kim Liên

Trưởng Phòng 10

  liendtk.vks@phutho.gov.vn

Phạm Thành Trung

Trưởng Phòng 11

  trungpt.vks@phutho.gov.vn

Lê Xuân Hưng

Trưởng Phòng 12

  hunglx.vks@phutho.gov.vn

Nguyễn Huy Hoàng

Trưởng Phòng 15

  hoangnh.vks@phutho.gov.vn

Nguyễn Thị Như Hoa

Phó Trưởng Phòng 15

 hoantn.vks@phutho.gov.vn

Đỗ Đức Thành 

Chánh VP

 thanhdd.vkstanson@phutho.gov.vn

Chu Thị Hương Giang

Phó chánh VP

 giangcth.vks@phutho.gov.vn

Hoàng Thái Việt    

Trưởng Phòng TK

 vietht.vks@phutho.gov.vn            

Lê Anh Thọ    

Viện Trưởng VKS TP Việt Trì

thola.vksviettri@phutho.gov.vn

Vũ Công Thuận              

Viện Trưởng VKS huyện Lâm Thao

thuanvc.vkslamthao@phutho.gov.vn

Lê Xuân Trường

Viện Trưởng VKS huyện Tam Nông

truonglx.vkstamnong@phutho.gov.vn

Phạm Xuân Cát

Viện Trưởng VKS TX.Phú Thọ

catpx.vkstxphutho@phutho.gov.vn

Hoàng Quang Huấn

Viện Trưởng VKS huyện Đoan Hùng

huanhq.vksdoanhung@phutho.gov.vn

Bùi Thị Hồng Yến

Viện Trưởng VKS  huyện Thanh Ba

yenbth.vksthanhba@phutho.gov.vn

Nguyễn Hữu Sơn

Viện Trưởng VKS huyện Hạ Hòa

sonnh.vkshahoa@phutho.gov.vn

Nguyễn Đình Hùng

Viện Trưởng VKS huyện Thanh Sơn

hungnd.vksthanhson@phutho.gov.vn

Vy Văn Lương

Viện Trưởng VKS huyện Yên Lập

luongvv.vksyenlap@phutho.gov.vn

Nguyễn Tuấn Phương

Viện Trưởng VKS huyện Cẩm Khê

phuongnt.vkscamkhe@phutho.gov.vn

Nguyễn Đức Hưởng

Viện Trưởng VKS huyện Thanh Thủy

huongnd.vksthanhthuy@phutho.gov.vn


Viện Trưởng VKS huyện Tân Sơn