Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ năm 2022

04:04 - Thứ Tư, 21/12/2022

Sáng ngày 20/12/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng Vũ Thị Mai Khanh – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

 

 Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng uỷ  Viện KSND tỉnh  - chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Trang – Văn phòng Đảng uỷ đã trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành Đảng bộ trong năm 2022; kết quả thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm…Dưới sự gợi ý của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Uỷ viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban chấp hành Đảng bộ.

Ngay sau nội dung kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ đã tự kiểm điểm; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ đã tham gia góp ý nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục hạn chế của từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ trong năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ – Bí thư Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ trong năm vừa qua, đặc biệt là kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại kỳ kiểm điểm trước và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng do các cấp uỷ phát động còn chưa quan tâm đúng mức, nên tại Đảng bộ số lượng cán bộ, đảng viên tham gia các cuộc thi còn hạn chế. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, ý kiến phát biểu của đảng viên đã nhiều hơn, tuy n hiên các ý kiến vẫn tập trung chủ yếu ở việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc sinh hoạt chuyên đề, chưa thực sự trở thành diễn đàn hấp dẫn để nâng cao trình độ toàn diện của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác trong năm, Đảng ủy VKSND tỉnh thống nhất đề nghị Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xếp loại Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                                       Trần Trang – Phòng TCCB