Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng và đánh giá Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ năm 2022

10:48 - Thứ Sáu, 16/12/2022

Ngày 14/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt kiểm điểm tập thể tập thể Ban cán sự đảng, các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng các đồng chí đại biểu đại diện các Ban Đảng Tỉnh uỷ Phú Thọ. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ- UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng Viện trưởng Viện KSND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên ban cán sự Đảng cùng các đồng chí Trưởng phòng và tương đương thuộc Viện KSND tỉnh Phú Thọ và các đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành, thị. Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2022.

 

 

Đồng chí Đỗ Đình Chữ- Tình ủy viên- Bí thư Ban cán sự đảng điều hành Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng –Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của Ban cán sự đảng trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;. Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của Ban cán sự Đảng trong năm 2022 và phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm… Ngay sau nội dung kiểm điểm tập thể Ban cán sự đảng, từng đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng đã tự kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Các đồng chí tham dự hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban cán sự Đảng, kiểm điểm của từng đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng. Các ý kiến góp ý đã nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục hạn chế của từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban cán sự Đảng trong năm vừa qua, đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại kỳ kiểm điểm trước. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính còn hạn chế, còn xảy ra một số vụ phải sửa, hủy án do lỗi của thẩm phán, nhưng không phát hiện được để kháng nghị. Số lượng kháng nghị ngang cấp còn ít, chủ yếu là kháng nghị trên một cấp. Hiệu lực của một số kiến nghị chưa cao, chưa có tính thuyết phục…

 Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác trong năm, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh thống nhất đề nghị Tỉnh uỷ Phú Thọ xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                                         Trần Trang- Phòng TCCB Viện KSND tỉnh