Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022

10:43 - Thứ Ba, 24/05/2022

Sáng ngày 20/5/2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Hội nghị có sự tham gia của 70 cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Viện trưởng Viện KSND tỉnh là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.


Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên đã được nghiên cứu học tập các nội dung như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện và cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra đồng thời thúc đẩy mỗi cán bộ, Đảng viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc bên cạnh đó việc học tập chuyên đề góp phần xây dựng ngành kiểm sát Phú Thọ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ đặc biệt nhấn mạnh, việc đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên cũng như phong cách, năng lực, sáng tạo của mỗi cán bộ, Đảng viên. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên ở các vị trí công tác cần vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, phù hợp, tránh tư duy dập khuôn, sao chép, lối mòn. Đồng chí cũng đề nghị các Chi bộ cần coi trọng, đề cao công tác kiểm tra, giám sát bởi lẽ Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”.


Các cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh tham gia học tập chuyên đề

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, Đảng uỷ đã hướng dẫn cán bộ, Đảng viên tham gia học tập chuyên đề tổ chức viết thu hoạch gắn với chức trách nhiệm vụ cụ thể được giao đồng thời xác định đây là một trong các tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Chi bộ, Đảng viên hàng năm./.

                        Trần Trang – Phòng TCCB Viện KSND tỉnh