Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020

12:06 - Thứ Sáu, 08/01/2021

          Ngày 06/01/2021, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
           Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó  Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

          Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng ủy cùng toàn thể 66 đảng viên trong Đảng bộ.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên BCH Đảng ủy khối, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2020 – phương hướng, nhiệm vụ cơ bản năm 2021 của Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ.

 

Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo hội nghị

          Tại hội nghị đã nghe 03 tham luận của các Chi bộ trực thuộc và phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó  Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác đoàn thể trong năm 2020. Đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 26 của Ban tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 69  của Đảng ủy khối “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”….Đặc biệt đã đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề như chủ đề “Cán bộ công chức VKSND tỉnh thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND (theo Quyết định số 08 ngày 16/01/2020 cuả Viện trưởng VKSND tối cao).

 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” “Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất; “nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020

 

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ còn thực hiện tốt phong trào ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, chung tay vì người nghèo, phòng chống thiên tai, ủng hộ miền Trung khắc phục sau lũ… với tổng số tiền là 205.515.000 đồng.

 

Kết quả thi đua năm 2020 của VKSND tỉnh Phú Thọ đạt “Tập thể lao động xuất sắt”, trong đó có 03 tập thể lao động xuất sắc (Phòng 2, 9, 15), 06  tập thể lao động tiên tiến, 18 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Về xếp loại chất lượng đảng viên có 13 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra, khiếu tố được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
 

 

Đ/C Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết

Sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020, toàn thể đảng viên được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí cũng nhấn mạnh các nội dung cơ bản của nghị quyết như:  Đánh giá kết quả 5 năm 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết; những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiên cứu, viết bài thu hoạch kết quả của buổi học tập Nghị quyết.

 

                                                                                                                      Hoàng Việt/VPTH