Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Xây dựng lực lượng tự vệ VKSND tỉnh Phú Thọ vững mạnh

04:39 - Thứ Sáu, 13/11/2020

        Lực lượng tự vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 05/01/2007 với 24 chiến sĩ tự vệ nòng cốt. Trải qua công tác tuyển chọn và huấn luyện hàng năm, lực lượng tự vệ cơ quan đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Trung đội tự vệ cơ quan có 03 tiểu đội với 31 chiến sĩ, trình độ đại học chiếm 68%, tỷ lệ đảng viên chiếm 90%; Ban chỉ huy quân sự cơ quan thường xuyên được củng cố và kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đây là lực lượng nòng cốt để xử lý các tình huống bảo vệ cơ quan và phối hợp với các cơ quan khác nhằm giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.

Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự cơ quan đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình về công tác quân sự - quốc phòng. Đầu năm, Ban chấp hành Đảng uỷ đều ra Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng đối với lực lượng tự vệ cơ quan. Thường xuyên phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ rà soát và cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh. Hằng năm, theo định hướng về công tác quân sự - quốc phòng của cấp trên, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát tỉnh đã xây dựng đầy dủ các kế hoạch như: Kế hoạch quân sự - quốc phòng; Kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; Kế hoạch công tác tự vệ; Kế hoạch xây dựng và củng cố lực lượng; Kế hoạch bảo vệ cơ quan; Kế hoạch phòng chống cháy nổ; Định kỳ, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ, nguồn dự bị động viên và các phương tiện kỹ thuật của cơ quan để báo cáo Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì.

 
 
 
ĐC Ngô Anh Tuấn – Phó chỉ huy trưởng  Ban chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày báo cáo
công tác Quốc phòng năm 2020

Hằng năm, lực lượng tự vệ cơ quan đều tổ chức giáo dục về chính trị và huấn luyện quân sự, kết thúc đợt huấn luyện được Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì đánh giá xếp loại khá. Thông qua công tác huấn luyện đã giúp cho trình độ nhận thức về chính trị và kiển thức về quân sự được nâng cao. Trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”  lực lượng tự vệ cơ quan luôn nhiệt tình ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa cho các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực các đợt hiến máu tình nguyện.

 
 
 
                          Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì đánh giá kết quả công tác năm 2020 
Ban chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Phú Thọ

Năm 2019, lực lượng tự vệ cơ quan tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Công tác chuẩn bị kế hoạch và thực hiện diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá xếp loại tốt. Kết quả kiểm tra toàn diện về công tác quân sự - quốc phòng năm 2020 đối với lực lượng tự vệ cơ quan được Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì đánh giá xếp loại giỏi.

Có được kết quả trên, trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện, sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia nhiệt tình có trách nhiệm của lực lượng tự vệ cơ quan.

Tuy nhiên, lực lượng tự vệ cơ quan vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Trình độ kỹ thuật quân sự của một số chiến sĩ tự vệ trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu; Lực lượng tự vệ nữ của cơ quan nhiều do đó có khó khăn trong việc huy động nhân lực khi có lệnh của cấp trên.

 

                                                                 

                                                       Nguyễn Đăng Khoa - Chính trị viên BCHQS VKSND tỉnh Phú Thọ