Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Quán triệt các văn bản về Đại hội Đảng các cấp và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên, cấp ủy Chi bộ năm 2019

09:36 - Thứ Tư, 25/12/2019

             Ngày 23/12/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản về Đại hội Đảng các cấp và hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm đảng viên, cấp ủy chi bộ năm 2019. Thành phần tham dự bao gồm toàn bộ các đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 22/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại đai hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 
Đ/C Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh chủ trì hội nghị

Đặc biệt Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các Bí thư Chi bộ khẩn trương thực hiện các nội dung liên liên quan đến công tác nhân sự và chuẩn bị văn kiện tiến tới tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, Đảng ủy sẽ tiến hành lựa chọn 01 chi bộ để thực hiện Đại hội điểm, thời gian hoàn thành trong tháng 1/2020. Các chi bộ khác hoàn thành Đại hội trong tháng 3/2020. Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội Đảng bộ vào cuối tháng 4/2020.

 
 
 
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ, đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên, cấp ủy năm 2019; yêu cầu các chi bộ khẩn trương hoàn thành việc phân loại, đánh giá trong tháng 12/2019, đồng thời tập trung chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội chi bộ đầu năm 2020.

 

                                                                                  Quách Hoa – Phòng 15