Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

08:28 - Thứ Năm, 31/08/2017

         Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 18/4/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về “quy trình, nội dung, chương trình và hình thức trang trí đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2020” Kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 15/6/2017 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về Đại hội Chi bộ trực thuộc, trong tháng 8/2017, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo 07/07 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội. 
         Tại Đại hội, các Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Trong báo cáo chính trị, 07/07 Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo cơ quan, đoàn thể của các Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm các nội dung theo Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
         Đại hội các Chi bộ đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ và tinh thần trách nhiệm để bầu vào Chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả: 
         Chi bộ Phòng 1: Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Kim Ánh - Trưởng phòng 1; Phó Bí thư Chi bộ: đ/c Hà Đức Nghiệp - Phó Trưởng phòng 1.
         Chi bộ Phòng 2: Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Xuân Lộc - Trưởng phòng 2; Phó Bí thư Chi bộ: đ/c Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng phòng 2.
 
 
 
         Chi bộ phòng 7: Bí thư Chi bộ: Đ/c Trương Thị Tuyến - Phó Trưởng phòng7 ; Phó Bí thư Chi bộ: đ/c Hoàng Cao Minh - Phó Trưởng phòng 7.
 
 
 
         Chi bộ Phòng 8+11: Ban Chi ủy: Đ/c Phạm Thành Trung - Trưởng phòng 11; đ/c Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8 và đ/c Thiều Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng 8. (Bí thư Chi bộ: đ/c Trung; Phó Bí thư: đ/c Thọ; Chi ủy viên: đ/c Huyền).
 
 
 
         Chi bộ Phòng 9 + 10: Ban Chi ủy: Đ/c Nguyễn Thị Long Hà - Phó trưởng phòng 9; đ/c Nguyễn Thị Lan Phương - Phó trưởng phòng 10 và đ/c Tôn Thị Thanh Hương - Phó trưởng phòng 9. (Bí thư Chi bộ: đ/c Hà; Phó Bí thư: đ/c Phương; Chi ủy viên: đ/c Hương).
 
 
 
         Chi bộ Tổ chức + Thanh tra + Khiếu tố: Ban Chi ủy: Đ/c Đỗ Văn Hiên- Chánh Thanh tra; Đ/c Lê Xuân Hưng - Trưởng phòng 12; đ/c Nguyễn Thị Như Hoa - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Bí thư chi bộ: đ/c Hiên; Phó Bí thư: đ/c Hưng; Chi ủy viên: đ/c Hoa).
 
 
 
         Chi bộ Văn phòng tổng hợp + Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin: Ban Chi ủy: đ/c Đỗ Đức Thành - Chánh Văn phòng; đ/c Hoàng Nguyễn Thái Việt - Trưởng phòng Thống kê; đ/c Chu Thị Hương Giang - Phó Chánh văn phòng (Bí thư Chi bộ: đ/c Thành; Phó Bí thư Chi bộ: đ/c Việt; Chi ủy viên: đ/c Giang).
 
 
 
          Kết thúc Đại hội, các Chi bộ đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. 
          Như vậy, theo Kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy khối và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thì đến hết ngày 24/8/2017, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 như kế hoạch đã đề ra, đạt 100%.
 
Như Hoa - Phòng 15