VKSND huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022

04:55 - Thứ Hai, 10/01/2022

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 355/QĐ-VKSTC ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Quyết định số 461/QĐ-VKS ngày 14/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Ngày 31/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị triển khai công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đồng chí Lê Xuân Trường – Viện trưởng, Chủ trì hội nghị cùng các đồng chí cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông.

 
 
 
Cán bộ VKSND huyện Tam Nông tham gia hội nghị trực tuyến

 Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường đã công bố Quyết định số 12/QĐ-VKSTN ngày 30/12/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 triển khai việc thực hiện các Chỉ thị, quyết định đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số do đồng chí Lê Xuân Trường - Viện trưởng là Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Viện trưởng là Phó Trưởng ban, các đồng cán bộ, Kiểm sát viên là thành viên.

Để bám sát việc thực hiện Quyết định số 461/QĐ-VKS ngày 14/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-VKSTN ngày 30/12/2021 về việc thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông. Đồng chí Viện trưởng đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua; về công tác số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa, báo cáo án bằng sơ đồ, trình chiếu sơ đồ hóa và về ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã đạt được trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ đến toàn thể các đồng chí trong đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch mà đơn vị đã đặt ra. Phấn đấu trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông có sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ như: Xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ và có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong ứng dụng công nghệ thông tin…

Việc tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông thể hiện sự quyết tâm của tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông trong việc thực hiện chủ trương về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số góp phần vào công tác chuyển đổi số của toàn Ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ./.

 

                                                             Hán Công Nguyên – VKSND huyện Tam Nông