Viện KSND thành phố Việt Trì thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

10:11 - Thứ Ba, 18/01/2022

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 355/QĐ-VKSTC ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Quyết định số 461/QĐ-VKS ngày 14/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngày 20/12/2021, Viện KSND thành phố Việt Trì đã ban hành Quyết định số 585 ngày 20/12/2021 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và tổ chức Hội nghị triển khai việc thực hiện các Chỉ thị, quyết định đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

 
 
 
Đ/c Viện trưởng công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin,
thúc đẩy chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số do đồng chí Đỗ Đức Thành - Viện trưởng Viện KSND thành phố- Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Viện trưởng là Phó Trưởng ban, các đồng cán bộ, Kiểm sát viên là thành viên. Đồng chí Viện trưởng đã chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua; về công tác số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa, báo cáo án bằng sơ đồ, trình chiếu sơ đồ hóa và về ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Thành- Viện trưởng Viện KSND TP Việt Trì đã nhấn mạnh: Việc ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của toàn Ngành và xác định rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số sẽ tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện. Việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giúp cán bộ, Kiểm sát viên rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong năm 2021, Viện KSND thành phố Việt Trì đã có những cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng phần mềm, thực hiện nghiêm túc việc trình chiếu hình ảnh, chứng cứ phục vụ tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa… Thể hiện sự quyết tâm của tập thể Viện KSND thành phố trong việc thực hiện chủ trương về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

                                   Đỗ Hoàng Huyền My - Viện KSND TP Việt Trì